NVB: Gelijke regels voor veilig internetbankieren

25 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft samen met de Consumentenbond uniforme regels opgesteld voor veilig elektronisch bankieren en betalen. Deze regels moeten fraude met internetbankeren en elektronisch betalen nog meer voorkomen en de vergoedingsprocedure bij schade verduidelijken. Om er als klant zeker van te zijn dat vanaf 1 januari 2014 de geleden schade door fraude wordt vergoed, moet de klant aan vijf veiligheidsvoorschriften voldoen. Dat meldt de NVB.

Uniforme veiligheidsvoorschriften 

Banken doen er veel aan om internetbankieren veilig te houden. Daarnaast wijzen zij consumenten ook op hun eigen verantwoordelijkheid om fraude te voorkomen. Hierbij hanteren banken tot nu toe zijn eigen veiligheidsvoorschriften en wijze van communiceren. Om meer duidelijkheid te geven over de geldende regels hebben de NVB en Consumentenbond uniforme regels opgesteld voor veilig elektronisch bankieren en betalen.

De regels gaan gelden voor particuliere klanten van alle Nederlandse banken en gelden vanaf 1 januari 2014. Als consumenten schade lijden, maar deze veiligheidsregels hebben nageleefd, dan kunnen zij erop rekenen dat zij het bedrag dat zonder toestemming van de rekening is gehaald, vergoed krijgen. Mocht een klant schade leiden en het blijkt dat hij zich niet heeft gehouden aan de veiligheidsregels, dan kan een bank op basis van haar coulancebeleid overigens alsnog besluiten om een deel van de schade voor haar rekening te nemen.

De vijf veiligheidsvoorschriften zijn:
1. Houd uw beveiligingscodes geheim
2. Zorg ervoor dat uw bankpas nooit door een ander gebruikt wordt
3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken
4. Controleer uw bankrekening
5. Meld incidenten direct aan de bank en volg aanwijzingen van de bank op

Daling aantal fraude gevallen

Nederlandse banken zien een grote daling van de schade door fraude met internetbankieren en skimming. Het schadebedrag is in een jaar tijd gedaald van €24,8 miljoen in de eerste zes maanden van 2012 naar €4,2 miljoen in de eerste helft van dit jaar. Ook de schade door skimming daalde van €10,8 miljoen in het tweede halfjaar van 2012 naar €5,9 miljoen nu. Dat meldde de NVB in september op basis van de fraudecijfers van banken.

 NVB - fraude 2013

Ondanks de daling van het schadebedrag zien banken nog steeds veel pogingen van criminelen. Ze maken daarbij gebruik van malware, schadelijke software om computers van klanten te infiltreren en te manipuleren en phishing, het ‘hengelen’ naar vertrouwelijke gegevens.

De daling van de schadecijfers is te danken aan de gezamenlijke inspanningen van banken, toonbankinstellingen, politie en justitie en de oplettendheid van klanten. Door de campagnes over veilig bankieren zijn consumenten zich beter bewust van de methodes die criminelen gebruiken en trappen ze er minder vaak in.

Lees meer over veilig bankieren.