KAS Bank 14% meer winst, ondanks operationele druk

30 augustus 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

KAS Bank heeft in de eerste helft van dit jaar meer winst geboekt. De baten namen eveneens toe, terwijl de rentebaten fors afnamen. Dat maakt de beursgenoteerde effectenbank bekend.

In het eerste half jaar daalde de operationele winst stevig met 58% tot €2,3 miljoen. Dit kwam door de dalende korte rente. Door de resultaten van rentedragende effectentransacties en de verkoop van een belang in LCH Clearnet werd dit teniet gedaan. De rentebaten daalden met 24% tot €10,1 miljoen. Dit kwam vooral door de dalende korte termijn marktrente. De provisie-inkomsten daalden met 5% tot €34,7 miljoen.

Ondanks de afname van de operationele winst door de lage rente, steeg de nettowinst met 14% tot €8,5 miljoen. Dit resultaat werd behaald door de positieve resultaten op de verkoop en herwaardering van obligaties en beleggingen in de eigen portefeuille. De baten namen toe met 7%  tot €60,3 miljoen.

KAS Bank - Winst

Ook in de tweede helft van het jaar verwacht KAS Bank voortgaande druk op de operationele activiteiten, met name door de lage rente en lage handelsvolumes.

De bank stelt vast dat de effectenmarkten nog onder druk staan. Marktdeelnemers hebben moeite met overcapaciteit en onvoldoende gebruik van hun systemen. Samen met kostendruk van de voortdurende stroom van nieuwe regelgeving leidt dit tot stevige concurrentie op de Europese effectenmarkten.

KAS Bank verwacht veel van de tweede helft van het jaar. Vooral de samenwerking met pensioenadministrateur Inadmin, dochteronderneming van APG, biedt een "sterk potentieel voor toekomstige groei", aldus de bank. Ook is er steeds meer interesse voor diensten op het terrein van governance, risk en compliance. Verder zal de samenwerking met de Duitse partner DWP Bank vanaf het komende jaar inkomsten op gaan leveren.