NIBC behoort tot de beste gekapitaliseerde banken

16 mei 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

NIBC heeft haar kapitaal- en liquiditeitspositie verder weten te versterken in het eerste kwartaal van dit jaar. Haar operationeel resultaat was vergelijkbaar met het tweede halfjaar van 2012. Dit melde NIBC in haar Trading update.

Sterke financiële ratio’s verder verbeterd
De kapitaal- en liquiditeitsratio’s van NIBC zijn het afgelopen kwartaal verder verbeterd. De Core Tier-1 ratio van NIBC stijgt van 14,1% naar 14,9% en haar Liquidity Coverage Ratio kwam uit op 297%. Daarmee behoort NIBC tot de beste gekapitaliseerde banken in Nederland. Ter vergelijking: de Core Tier-1 ratio van ING bedraagt 12,3%, Rabobank 13,2%, Triodos Bank 15,9%, Deutsche Bank 9,5% en Commerzbank 7,5%.

"De nadruk die wij leggen op versterking van onze kapitaal- en liquiditeitspositie heeft vruchten afgeworpen en geleid tot een verdere verbetering van onze ratio’s, waardoor wij ruimschoots voldoen aan de kapitaaleisen onder Basel III”, aldus Jeroen Drost, Chief Executive Officer van NIBC.

Kapitaalpositie NIBC verder versterkt

Resultaat vergelijkbaar met het tweede halfjaar van 2012
Het resultaat van de operationele activiteiten was vergelijkbaar met het tweede halfjaar van 2012, waarbij de rentebaten zich gunstig ontwikkelden. De afwaarderingen bleven stabiel, evenals in het voorgaande kwartaal, en de kosten vertoonden op jaarbasis een verdere daling.

Jeroen Drost: “Wij zijn er trots op dat wij loyale klanten opnieuw konden ondersteunen met uiteenlopende transacties in diverse sectoren en regio's. Ook in het afgelopen kwartaal zijn onze gerichte strategie en het centraal stellen van de klant effectief gebleken”.

Verdere groei spaartegoeden NIBC Direct
NIBC Direct heeft de totale spaartegoeden in Nederland, België en Duitsland in het eerste kwartaal verder zien toenemen, naar €8,2 miljard vergeleken met €7,7 miljard per eind 2012. “Deze groei bevestigt de vraag van klanten naar transparante spaarproducten met een aantrekkelijke rente. De hypotheekportefeuille van NIBC is nog steeds van goede kwaliteit en de verliezen zijn relatief beperkt gebleven”, aldus NIBC.