Vermogende werknemers geven meest aan goede doel

02 november 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Met een gemiddelde van bijna €13.000 geven vermogenden in loondienst het grootste bedrag aan donaties aan goede doelen. Voor alle vermogenden is dit gemiddeld bijna €8.000 – minder dan vorige jaren doordat filantropen steeds vaker kiezen voor maatschappelijke investeringen of leningen blijkt uit onderzoek.

Om het doneergedrag van vermogende Nederlanders in kaart te brengen hebben ABN AMRO MeesPierson en Maastricht University onlangs onderzoek uitgevoerd onder deze doelgroep. Vermogenden (besteedbaar vermogen van minimaal €500.000) worden in het onderzoek onderverdeeld in drie groepen: vermogenden in loondienst, ondernemers en erfgenamen.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse vermogenden over de hele linie gemiddeld €7.915 per jaar aan goede doelen schenken. De groep die het meeste geld schenkt zijn de vermogenden in loondienst met gemiddeld €12.992 per jaar. Ondernemers volgen met jaarlijks gemiddeld €10.349 en onderaan staan erfgenamen met €2.802 gemiddeld. Ook als percentage van het vermogen schenken werknemers het meeste (0,5%) en erfgenamen het minst (0,1%).

Vermogende werknemers geven meest aan goede doel

Marianne Verhaar-Strijbos, directeur Filantropie Advies ABN AMRO MeesPierson: “Onder alle vermogenden die filantropisch actief zijn, is een verandering zichtbaar: ze geven minder geld dan een paar jaar geleden en kiezen vaker voor maatschappelijke investeringen of leningen. Dit is een goede trend, want dat bevordert het ondernemerschap van de ontvanger en verkleint de afhankelijkheid van de gever. Daarnaast maakt het particulier initiatief een comeback, want veel donateurs willen de impact van hun giften zien. Al deze veranderingen maken een omslag in werkwijze van goede doelen noodzakelijk. Willen ze in de gunst van de donateur komen én blijven, is het belangrijk om met gevers verbindingen te leggen en bij hen de juiste snaar te raken. Het vragen om extra donaties werkt in elk geval averechts.”

Een groot deel van de respondenten in het onderzoek schenkt via losse donaties (85%), terwijl minder dan de helft periodiek schenkt aan het goede doel. Door een periodieke schenking vast te leggen kunnen vermogenden gebruik maken van de giftenaftrek voor de belasting. Volgens het onderzoek maakt 40% van de vermogenden gebruik van deze mogelijkheid, en zou van deze groep 40% minder gaan doneren wanneer deze regeling wegvalt. Vooral vermogenden die veel doneren aan natuur en milieu, dierenwelzijn en kunst en cultuur geven aan minder te gaan schenken bij afschaffing van de giftenaftrek. Giften aan kunst en cultuur komen momenteel in aanmerking voor extra fiscale voordelen, wat hen kwetsbaarder maakt bij afschaffing van de aftrek. 

Opvallend
Paul Smeets, onderzoeker en universitair docent Finance aan Maastricht University: “Filantropie wordt van oudsher vaak geassocieerd met het geven door erfgenamen. Uit ons onderzoek blijkt dat de actieve gever vooral ondernemer of werkgever is. Zij zien hun gift als een investering en zijn actief betrokken bij goede doelen. Dat doen ze bijvoorbeeld door plaats te nemen in het bestuur van een filantropische instelling. Erfgenamen geven weliswaar minder aan goede doelen, maar zetten zich weldegelijk in voor de maatschappij. Dat doen ze bijvoorbeeld via duurzame beleggingen en impact investeringen. Een impact investering streeft niet alleen naar financieel rendement, maar ook sociaal rendement.”