ABN AMRO geeft klanten periodiek inzicht in duurzaamheid beleggingen

16 oktober 2020 Banken.nl 3 min. leestijd

Beleggingsadvies- en vermogensbeheerklanten van ABN AMRO krijgen voortaan periodiek inzicht in de mate van duurzaamheid van hun beleggingen. Vanaf oktober krijgt deze groep elk kwartaal een update over de status. Over de bewustwording die hierdoor ontstaat kunnen klant en adviseur vervolgens met elkaar in gesprek gaan. 

Niemand belegt om geld te verliezen. Het rendement van beleggingen is dan ook het eerste waar consumenten naar kijken en meestal overigens ook het eerste waar beleggingsinstanties mee adverteren. De definitie van rendement is echter aan het veranderen of in elk geval aan het uitdijen. Rendement wordt al enige tijd niet meer uitsluitend vanuit financieel perspectief bekeken, maar ook in ecologische of maatschappelijke zin. Hoe dragen beleggingen bijvoorbeeld bij aan een beter milieu of aan betere sociale omstandigheden?

Nieuwe definities rendement

De hoeveelheid Nederlanders die bereid is om financieel rendement in te leveren ten faveure van niet financieel rendement groeit. Niet zelden kunnen deze twee zelfs samen optrekken. Met name op lange termijn worden beleggingen in duurzame fondsen gezien als winstgevender dan beleggingen in conventionele fondsen. Dat komt mede door de ontwikkeling van wetgeving die vervuilende bedrijven steeds meer zal dwingen om ‘groener’ te opereren. 

ABN AMRO wil mee in bovengenoemde en nog liever wil het daarin vooroplopen, waarin de missie ‘Banking for better, for generations to come’ leidend is. Iets wat daaraan moet bijdragen is periodieke inzage voor beleggers via zogeheten ‘non financial reporting’ (NFR). “De stap die ABN AMRO maakt, past bij de leidende rol die de bank de afgelopen jaren heeft genomen op duurzaamheidsgebied”, legt Eran Habets uit, managing director Products & Solutions bij ABN AMRO MeesPierson. 

“Klanten krijgen met deze NFR-kwartaalrapportages een beeld van de duurzame prestaties van hun beleggingen. Dat leidt tot meer bewustwording bij klant én adviseur, waar zij vervolgens ook verder over in gesprek kunnen gaan. Zodat bank en belegger samen kunnen werken aan een betere wereld, ook voor toekomstige generaties”, aldus Habets.

Inspelen op behoefte

Wat wordt ongeveer de inhoud van de NFR-rapportages? Daarin komt onder meer informatie terug over ESG-risico’s van beleggingen, maar ook over de bijdrage van de beleggingen aan het behalen van het 2-gradenscenario van het Klimaatakkoord van Parijs. Wat ook onderdeel uitmaakt van deze rapportages is in hoeverre beleggingen bijdragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, waarover advieskantoor PwC onlangs een interessant onderzoek over publiceerde. 

ABN AMRO geeft aan in te spelen op een behoefte die onder klanten al enige tijd leeft, temeer omdat deze aansluit bij de strategie van snellere omschakeling naar een duurzame wereld. “Naast het financiële rendement willen klanten dat hun (duurzame) beleggingen ook echt een bijdrage leveren aan de maatschappij. De NFR-rapportages geven hier op een heel persoonlijke en tastbare manier invulling aan”, besluit Habets.