SDG’s van VN hoog op agenda Nederlandse financiële sector

13 oktober 2020 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In vergelijking met het buitenland praten Nederlandse financiële instellingen vaker over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, zijn deze vaker onderdeel van de bedrijfsstrategie en is er sprake van een nauwere focus. Dat zijn enkele conclusies van onderzoeker Joukje Janssen van accountants- en advieskantoor PwC. Zij onderzocht hoe Nederlandse financials zich verhouden tegenover elkaar én tegenover de rest van de wereld. Ook ging zij nader in op de kansen die de SDG’s met zich meebrengen voor financiële instellingen. 

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn een voortzetting van de Millennium Goals, die de VN in 2000 uitsprak. De Millennium Goals streefden naar allerlei vormen van sociale ontwikkeling, zoals meer gelijkheid, meer educatie en het uitbannen van extreme armoede. Men had 2015 als einddatum gesteld voor de Millennium Goals, maar het behoeft weinig uitleg dat de tamelijk ambitieuze doelen niet gehaald zijn. Vanaf 2015 spreekt men van de Sustainable Development Goals. 

Zeventien doelstellingen

De SDG’s bestaan uit zeventien verschillende doelstellingen. In vergelijking met de Millennium Goals is de agenda uitgebreid met concrete doelen om bijvoorbeeld klimaatverandering tegen te gaan, biodiversiteit te herstellen en duurzame economische ontwikkeling te stimuleren. In deze – uiterst complexe – constellatie speelt de internationale financiële sector een prominente rol. Door te investeren en te financieren kan zij namelijk mede bepalen hoe de toekomst eruit komt te zien. Ondertussen helpen wetgevers door nieuwe kaders op te stellen, zoals de nieuwe EU sustainable finance taxonomy.  

 

Voor veel financiële instellingen geldt dat zij op één of andere manier invulling moeten gaan geven aan deze SDG’s. Of dat nu komt door externe druk  bijvoorbeeld klanten of de maatschappij – of vanuit innerlijke overtuiging. Inmiddels is het in Nederland zo ver dat vrijwel elke bank, verzekeraar of andere financiële instelling bekend is met SDG’s. Er zit wat dat betreft weinig verschil tussen banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset managers. Bijna allemaal benoemen zij de SDG’s in hun rapportages. Wereldwijd ligt dit aandeel op net geen driekwart. Opvallend is dat Nederlandse bedrijven de voorkeur geven aan geïntegreerde rapportage over de voortgang, terwijl de voorkeur mondiaal ligt bij een apart verslag

Veel aandacht, nog weinig toezeggingen

Over een onderwerp rapporteren wil niet automatisch zeggen dat het onderwerp in kwestie deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie. Toch ligt dat aandeel in Nederland bijna op driekwart (71%), terwijl dit mondiaal slechts een derde is. “Daarmee lijkt de aandacht voor de SDG’s in de bedrijfsstrategie een prominente plaats te hebben in Nederland”, zegt Janssen. 

In Nederland is het bovendien gebruikelijk om meer focus aan te brengen in het aantal SDG’s, waarschijnlijk onder het motto dat je beter iets helemaal goed kunt dan op alle doelen half werk leveren. De keuze valt doorgaans op onderwerpen die het best passen bij de kernprocessen van Nederlandse financiële instellingen. In Nederland wordt gemiddeld over zeven doelstellingen gerapporteerd, wereldwijd over negen. Inclusieve groei (SDG 8) en klimaatverandering (SDG 13) krijgen in binnen- en buitenland de meeste aandacht. 

Waar bij het benoemen van SDG’s nog weinig verschil zat tussen de verschillende sectoren, zijn hier opeens wel opvallende variaties waarneembaar. Van de banken en verzekeraars noemt 85% de SDG’s in de sectie waar zij de bedrijfsstrategie en het waardecreatiemodel bespreken. Bij pensioenfondsen en asset managers noemt 33% van de ondervraagden de SDG’s in de strategie sectie. Banken en verzekeraars lijken op dat vlak dus iets voortvarender.

Op het oog lijkt het in Nederland dus best aardig te gaan met de integratie van SDG’s in, maar bijna geen van de onderzochte financiële instellingen blijkt onderliggende SDG-doelstellingen te hanteren. Janssen: “Het committeren aan de SDG’s is een eerste stap, maar het rapporteren over de onderliggende doelstellingen zie ik als een volgende grote uitdaging voor de financiële sector.”

Strategisch nut van integratie SDG’s

Voor veel bedrijven zal gelden dat ze aandacht geven aan SDG’s omdat het van hen verwacht wordt. Maar SDG’s nu integreren levert ook voordelen op voor de toekomst, betoogt Janssen. “Vooruitkijken is essentieel om te voldoen aan vergelijkbare wet- en regelgeving en afgegeven initiatieven waaraan instellingen zijn gecommitteerd. Neem de implementatie van de regulations, directives en guidelines vanuit het EU Action Plan, die van asset managers vragen de ESG-voorkeuren van hun beleggers helder te krijgen.” 

Ook leidt integratie van SDG’s in het beleid tot innovatie in producten en diensten. Welke van deze innovaties dragen bij aan het behalen van SDG’s en hoe dienen zij als structuur binnen de herijking van de kernprocessen binnen financiële instellingen? “Een verdere uitsplitsing langs klimaat en gelijkheid binnen de SDG’s helpt bijvoorbeeld in het risicomanagement en het verder implementeren van good practices binnen instellingen.”

Ten slotte zorgen SDG’s voor een strategisch voordeel. Ze helpen in de bepaling van het toekennen van investeringen binnen het portfolio. “Zoals nu blijkt in de coronacrisis hebben dergelijke portfolio’s gemiddeld een beter rendement. Ook zijn zij weerbaarder voor economische schokken, waarschijnlijk door de langere termijn én de bredere visie van deze portfolio’s.”