BB-Barometer: ‘Faillissementsgolf en piek instroom bijzonder beheer blijven nog uit’

03 augustus 2021 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De NOW-regeling, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo), Borgstelling MKB-kredieten en Klein Krediet Corona: het is slechts een greep uit de talloze overheidsmaatregelen om ondernemingen financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis. En ze hebben hun vruchten afgeworpen, stellen panelexperts in de Bijzonder Beheer Barometer (BB-Barometer) van PwC en de Universiteit Leiden.

“We kunnen concluderen dat deze in ieder geval voor de korte-termijn effectief zijn gebleken. Niet alleen bleef de verwachte instroom bij de bijzonder beheer afdelingen uit, tevens lag het aantal faillissementen in Q2 2021 wederom op een historisch laag niveau.” De panelleden stellen verder dat uit de BB-Barometer blijkt dat de overheidsmaatregelen ook op de lange termijn een positief effect lijken te hebben. 73% van de herstructureringsexperts verwacht namelijk dat de faillissementsgolf uitblijft.

De BB-Barometer is gebaseerd op een survey die plaatsvindt onder een panel van experts, onder wie bijzonder beheer bankiers, insolventieadvocaten, herstructureringsadviseurs en investeerders. Het is de doelstelling van de barometer om op een andere manier de staat van de Nederlandse economie in beeld te brengen. De BB-Barometer is een initiatief van PwC en Universiteit Leiden.

Verwachte faillissementen neemt af

Ten eerste blijkt uit de BB-Barometer dat de eerder verwachte faillissements- en boeggolf bij bijzonder beheer uitblijft, vanwege de verlenging en uitbreiding van de overheidsmaatregelen. Bijna driekwart (73%) van de herstructureringsexperts verwacht zelfs dat de omvang van het aantal faillissementen minder zal zijn dan eind 2020 werd aangenomen.  Desalniettemin verwacht 33% van de experts alsnog een piek in Q1 2022 in de instroom bij bijzonder beheer.

Wanneer verwacht u dat de instroom van het aantal bijzonder beheer dossiers zijn hoogtepunt bereikt

Het expertpanel heeft er tevens vertrouwen in dat de huidige steunmaatregelen ook op de lange termijn effectief zullen blijken, waardoor nieuwe overheidsmaatregelen niet noodzakelijk zijn. Wel lijkt het de onderzoekers verstandig dat het demissionaire kabinet doorgaat met beleidsvorming omtrent de mogelijke herstructurering van belastingschulden voor levensvatbare bedrijven, die niet in vijf jaar de opgebouwde belastingschuld kunnen terugbetalen.

Problemen nog niet voorbij

De verwachte instroom op sectorniveau blijft volgens het panel op de korte termijn onveranderd. In lijn met de vorige editie van de BB-Barometer worden de horeca, groot- en detailhandel, cultuur en recreatie genoemd als de sectoren waar de verwachte toestroom naar bijzonder beheer het komende kwartaal het hoogst is. Ondernemingen in de verhuur van en handel in onroerend goed worden vertraagd door de coronacrisis.

De eerdere verwachtingen van instroom per sector blijven grotendeels ongewijzigd

De experts waarschuwen echter dat het belangrijk is om te beseffen dat nog niet alle problemen zijn opgelost voor de meest getroffen sectoren. “Zo heeft bijvoorbeeld de cultuursector te maken met te lage marges als gevolg van de 1,5 meter regelgeving en heeft de horeca te maken met forse personeelstekorten.”

Risicovol

Tot slot stellen de panelleden zich zorgen te maken over het investeringsvermogen van ondernemingen, vanwege het (sterk) toegenomen schuldniveau. De experts vrezen dat veel bedrijven daardoor hun investeringen op de (middel)lange termijn uitstellen. Problematisch, omdat de panelleden (75%) juist adviseren dat bedrijven investeren om zichzelf voor te bereiden op een mogelijke nieuwe lockdown.

Het panel acht het raadzaam dat ondernemingen zich voorbereiden op een mogelijke nieuwe lockdown

Erik in ’t Groen, Senior Manager bij PwC Restructuring, noemt het uitstellen van (strategische) investeringen een zorgwekkende ontwikkeling. “Aangezien het gevaar bestaat dat hierdoor de toekomstige verdiencapaciteit verder onder druk komt te staan waardoor het toekomstperspectief van ondernemingen afneemt.”

“Als gevolg van de coronacrisis is het consumentengedrag veranderd, staan veel verdienmodellen onder druk en zijn ondernemingen geconfronteerd met de kwetsbaarheden in hun supply chains. Kortom, het is juist nu voor veel ondernemingen extra risicovol om de komende jaren investeringen uit te stellen.”