Nederlandse banken sluiten recordaantal partnerships in 2022

28 september 2023 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlandse banken sluiten steeds meer samenwerkingsverbanden met externe partijen. Met name op het gebied van ESG neemt het aantal samenwerkingen in rap tempo toe, zo blijkt uit de vierde editie van PwC’s onderzoek ‘Walking the walk towards a new banking ecosystem’.

Waar banken van oudsher hun werkzaamheden nauwelijks uitbesteedden, kwam zo’n acht jaar geleden voor het eerst het grootschalige besef dat externe samenwerkingsverbanden een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van strategische doelstellingen. Met name innovatie, procesbeheersing en payments zouden populaire ‘uitbestedingsthema’s’ blijken.

Na een terugloop in de coronaperiode, staat het thema nu weer volop op de agenda. Vorig jaar zijn de Nederlandse banken 82 nieuwe partnerships aangegaan, tegenover 56 partnerships een jaar eerder.

Nederlandse banken sluiten recordaantal partnerships in 2022

Volgens de PwC-onderzoekers is binnen de domeinen waar partnerships worden aangegaan een duidelijke kentering zichtbaar. “Waar digitalisering van 2016 tot 2020 bij banken de belangrijkste aanjager was voor het aangaan van partnerships, waren de ESG-thema’s (environmental, social, governance) dat in 2021 en 2022”, legt Pieter Verheijen (specialist financiële sector bij PwC) uit.

Dit betekent volgens Verheijen niet dat banken zich niet meer focussen op digitalisering. “Digitalisering blijft een belangrijk thema de komende jaren. Dit komt mede door kunstmatige intelligentie en de bijbehorende kansen die dit met zich meebrengt voor banken op het gebied van onder meer productinnovatie, innovatie van de dienstverlening en efficiëntie.”

De focus op ESG vloeit voort uit verschillende ontwikkelingen. “Door regelgeving zoals CSRD worden banken gedwongen actie te ondernemen op dit gebied”, vervolgt Verheijen. “Daarnaast eisen klanten en werknemers steeds vaker van een bank dat die duurzaam opereert en een positieve bijdrage levert aan de maatschappij.”

Nederlandse banken sluiten recordaantal partnerships in 2022

Waar banken er in het verleden meestal voor kozen om duurzaamheid zelf te tackelen, vraagt de groeiende complexiteit van ESG-vraagstukken om een bredere aanpak. ESG-vraagstukken zijn volgens Verheijen vaak complex en industrie-overstijgend, waardoor er een ecosysteem-aanpak nodig zou zijn. “Daarom ontstaan er op het gebied van ESG veel partnerships.”

In toenemende mate brengen banken ook een financiële investering mee naar hun samenwerkingspartners. “We zagen in 2022 een sterke toename in het aantal partnerships gestructureerd via een zogeheten ‘minority equity alliance’. Dit toont dat banken een minderheidsbelang een geschikte manier vinden om bij innovatieve ESG-bedrijven en startups aan tafel te komen.”

Belangrijke voordelen van deze aanpak? “Banken krijgen hiermee directe inspraak in de activiteiten van het bedrijf. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat banken financieel kunnen profiteren in het geval deze bedrijven doorgroeien”, aldus Verheijen.