Meerderheid Nederlanders bereid om rendement in te leveren voor duurzaamheid

10 oktober 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

Nederlandse beleggers zijn in meerderheid (73%) bereid om wat rendement in te leveren als een fonds goed scoort op duurzaamheid. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van ING en Nationale Nederlanden (NN). Een vijfde zou het zelfs niet erg vinden als het rendement 4% lager uitkomt. Toch blijkt ook dat beleggers nog wel wat koudwatervrees hebben.

Uit recent onderzoek bleek al dat het enthousiasme voor duurzaam beleggen toeneemt. Zowel in binnen- als buitenland. Gevraagd naar wat dan duurzaam is antwoordde een meerderheid van de Nederlandse beleggers dat duurzaam beleggen vooral betrekking heeft op bedrijven die op duurzaamheid beter scoren dan hun sectorgenoten. Waar duurzaam beleggen enkele jaren geleden nog relatief in de kinderschoenen stond is het momenteel niet meer weg te denken. Zeker met het oog op de toekomst is het aannemelijk dat duurzame fondsen steeds meer rendement gaan boeken dan ‘gewone’ fondsen. Het omslagpunt is echter nog niet bereikt. 

Stroomversnelling

Volgens Valentijn van Nieuwenhuijzen, CIO bij NN Investment Partners, leven er echter nog veel misverstanden over deze beleggingsvorm: “Het bewijs stapelt zich op dat duurzaam beleggen niet ten koste gaat van het rendement, maar juist een beter rendement kan opleveren. Veel professionele partijen zoals pensioenfondsen sturen steeds nadrukkelijker op duurzaamheid in hun beleggingsbeleid. Nu zie je dat steeds meer particuliere beleggers behalve een mooi rendement ook een positieve impact op mens, milieu en maatschappij nastreven. De opmars van duurzaam beleggen komt in een stroomversnelling.”

Meerderheid Nederlanders bereid om rendement in te leveren voor duurzaamheid

Duurzaam beleggen komt voort uit een toenemend maatschappelijk bewustzijn dat een positieve impact op mens en aarde nodig is. Maar van idealen alleen kun je ook niet leven. De verwachting is dat bedrijven (desgewenst fondsen) die niet duurzaam bezig zijn in toenemende mate moeite zullen hebben om rendabel te zijn. Deels omdat er steeds meer klimaatregelgeving komt en deels omdat niet duurzame bedrijven naar verwachting steeds minder aantrekkingskracht op consumenten zullen hebben.

Duwtje in rug nodig

Ondanks het toenemende bewustzijn hebben Nederlanders volgens ING nog wel een duwtje in de rug nodig. Peter Tros, analist duurzaam beleggen bij ING Nederland, leg uit: “Bij een keuze tussen een gewoon fonds en een duurzaam fonds met hetzelfde rendement, kiest 81% van de ondervraagden voor de duurzame variant. Maar als er eerst een serie vragen beantwoord wordt over mens, milieu en maatschappij, stijgt dat percentage naar 90%.”

Impactbeleggen

Tros geeft ook nog aan op dat slechts een op de zeven beleggers bekend is met de de term ‘impactbeleggen’. Daarmee wordt gedoelde op impact op milieu of sociale impact. Bovendien heeft driekwart van de ondervraagden nog nooit gehoord heeft van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, de opvolger van de vermoedelijk iets meer bekende Millenniumdoelen: “Nederlanders geven aan, dat ze zaken zoals toegang tot schoon drinkwater en goed onderwijs heel belangrijk vinden, maar weten vaak niet hoe ze die in hun beleggingen kunnen verwerken.”