Enthousiasme voor duurzaam beleggen neemt toe in binnen- en buitenland

05 oktober 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

Het enthousiasme voor duurzaam beleggen is groeiende. Vergeleken met vijf jaar geleden is duurzaam beleggen voor meer dan een vijfde (22%) van de Nederlandse beleggers ‘veel belangrijker’ geworden. Daarmee blijven Nederlandse beleggers mondiaal gezien echter nog wel iets achter. Bovendien beschouwen zij duurzaam beleggen niet automatisch hetzelfde als hun internationale tegenhangers. De uitkomsten komen naar voren in een onderzoek van de Britse vermogensbeheerder Schroders.

Beleggers hebben ogenschijnlijk steeds meer te kiezen wanneer ze hun vermogen duurzaam willen beleggen. De ene na de andere vermogensbeheerder biedt deelname aan duurzame fondsen of bericht over meer focus op duurzaam beleggen. De politieke en maatschappelijke roep om duurzaamheid leidt ertoe dat een vermogensbeheerder eigenlijk niet meer zonder posities in duurzame fondsen kan. En sommige partijen bieden slechts nog uitsluitend duurzaam beleggen aan.

Vermogensbeheerder Schroders uit Londen deed onderzoek onder ruim 20.000 beleggers en legde hen diverse vragen voor met betrekking tot duurzaam beleggen. In een periode van vijf jaar is het enthousiasme onder Nederlandse beleggers substantieel gegroeid. Dat blijkt uit onderstaande figuur.

Het belang van duurzaam beleggen en stijging van beleggingen in duurzame beleggingsfondsen

Vergeleken met vijf jaar geleden geeft 22% van de Nederlandse beleggers aan duurzaam beleggen veel belangrijker te zijn gaan vinden. Het percentage Europese beleggers dat dezelfde positieve houding aan de dag legt is 25%, mondiaal ligt dat percentage zelfs op 29%. Uit bovenstaande figuur blijkt echter ook dat nog niet iedereen de daad bij het woord voegt. Stelselmatig blijkt dat het aantal beleggingen in duurzame fondsen uit de pas loopt met de mate waarin aangegeven wordt dat duurzaam beleggen meer belang heeft gekregen.

Opmerkelijk is dat duurzaamheid voor Nederlandse beleggers niet automatisch hetzelfde betekent als voor internationale tegenhangers. Dat blijkt uit onderstaande figuur.

Welke van deze zinnen beschrijven volgens u wat ‘duurzaam beleggen is

Volgens Nederlandse beleggers heeft duurzaam beleggen vooral betrekking op bedrijven die het beter doen op duurzaam gebied dan hun sectorgenoten. Zes op de tien geeft dit aan. De rest van Europa en van de wereld noteert hier minder dan de helft (47%). Daarentegen geloven beleggers Europawijd en wereld dat duurzaam beleggen zich vooral richt op bedrijven die een beter financieel resultaat bieden. Dat bereiken ze door alvast voor te sorteren op veranderingen in milieu(beleid) en maatschappij.

Particulier omarmt duurzaam beleggen...

Hein Kuijpers is directeur particulieren bij Schroders in Nederland en kijkt vooruit: “De trend die we al jaren zien, en die is begonnen bij institutionele beleggers, is nu volop omarmd door de particulier. Nederlandse beleggers zijn goed geïnformeerd en vastbesloten om op een verantwoorde manier hun kapitaal in te zetten. Bemoedigend is dat deze trend ook wereldwijd aan kracht toeneemt. Het probleem van klimaatverandering is een serieus iets dat aandacht verdient.

... maar druk uitvoeren geen goed idee

Om een transitie te bewerkstelligen op welk gebied ook, bestaan er ruwweg twee manieren. Een organische manier en een niet-organische manier. Meer aandacht voor duurzaam beleggen kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een veranderende mentaliteit in de maatschappij of nieuwe opvattingen over bewust beleggen. Duurzaam beleggen kan echter ook afgedwongen worden. Simpelweg door maatschappelijke of politieke druk uit te oefenen op bedrijven om meer duurzaam te werk te gaan. Nederlanders hebben hier geen hoge pet van op. Ze zien weinig heil in uitoefening van druk door fondsbeheerders.

Elders in de wereld is dat wel het geval, daar waar sprake is van evidente problemen. Schroders noemt bijvoorbeeld India, waar nog wel het een en ander af te dingen valt op de gelijke positie van man en vrouw. Indiase duurzame beleggers zien daarom wel wat in het afdwingen van diversiteit. Andere voorbeelden gaan over corruptie, wat een serieus probleem is in veel Zuid-Amerikaanse landen, diverse Aziatische landen en Zuid-Afrika.