Verkorte leerlijn FFP-examen voor Erkend Financieel Adviseurs

15 juni 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

Hypotheek- en financieel adviseurs - die ingeschreven zijn bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH) - kunnen nu versneld hun diploma tot financieel planner halen. Na het behalen van het FFP-diploma kunnen zij eveneens de FFP CFP®- titel voeren.

De verkorte leer-examenlijn voor Erkend Financieel Adviseurs is een gezamenlijk initiatief van SEH en FFP, de beroepsorganisatie voor financieel planners. De vraag bij huidige financieel adviseurs naar deze verkorte leer-examenlijn bleek groot te zijn. Een deel van deze groep zoekt ontwikkelingsmogelijkheden voor zichzelf en ziet toegevoegde waarde van de FFP-opleiding om tot een gecertificeerde FFP-financieel planner door te groeien. De verkorte leer-examenlijn bestaat uit onder andere specifieke vrijstellingen en verkortingen van bepaalde examenonderdelen.

Op dit moment zijn onderwijsinstituten zich aan het voorbereiden op de ontwikkeling van een leerprogramma voor deze verkorte leerlijn. Zodra de accreditatie is afgerond maakt FFP bekend welke opleidingsinstituten het nieuwe verkorte traject voor Erkend Financieel Adviseurs aan gaan bieden.

Samenhang kwalificatiestelsel

Bart de Nie, directeur SEH: “De verkorte leer-examenlijn houdt in dat personen die ingeschreven staan in het register Erkend Financieel Adviseur via een versnelde route de mogelijkheid krijgen het FFP-examen te behalen. Het voordeel is dat de studie- en examenbelasting voor deze groep wordt teruggebracht en dat tegemoet wordt gekomen aan de wens van de organisaties SEH en FFP om meer samenhang aan te brengen in het kwalificatiestelsel voor integraal financieel adviseurs.”

Vraag is groot

FFP-directeur Ruud Polet ziet grote voordelen van de nieuwe ontwikkeling. “Vanuit het overleg dat SEH en FFP regelmatig voeren bleek dat de verkorte leer-examenlijn ontwikkeld moest worden. We zijn dan ook trots dat we voor de Erkend Financieel Adviseur een persoonlijk en versneld carrièrepad hebben kunnen maken met het FFP CFP®-keurmerk als te behalen einddoel. Een terugtredende overheid en verhoogde zelfredzaamheid van de consument maakt dat de vraag naar hoogwaardig, integraal financieel advies nu én in de toekomst groot is. Met deze versnelde route naar het FFP-diploma wordt financiële planning door een gecertificeerde financieel planner voor een nog grotere groep consumenten bereikbaar.”