Van Lanschot boekt winststijging in 1ste kwartaal 2013

29 april 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Van Lanschot heeft in het eerste kwartaal van 2013 een nettowinst gerealiseerd van €24,8 miljoen. Vorig jaar maakte de Private Bank nog een verlies van €164,7 miljoen. Deze winststijging is met name een gevolg van een beter beleggingsklimaat en de positieve ontwikkelingen van de assetmanagement, corporate finance en securities activiteiten.

Van Lanschot tevreden over resultaten en solide fundament bank

Karl Guha, Bestuursvoorzitter Van Lanschot: "De winststijging en de resultaten van de bank in het eerste kwartaal tonen veerkracht in voortdurende zware economische omstandigheden in Nederland en België. Het fundament van Van Lanschot is onverminderd solide, hetgeen blijkt uit de sterke kapitaals- en liquiditeitspositie. In het eerste kwartaal steeg de Core Tier I-ratio van 11,0% ultimo 2012 naar 11,9%, vooral door de winstinhouding en een afname van de risico gewogen activa. Als gespecialiseerde private bank blijft Van Lanschot prioriteit geven aan haar soliditeit; met een hoge fundingratio van 83,1% is de bank niet afhankelijk van de wholesale fundingmarkt. Het lage risicoprofiel wordt nog eens onderstreept door de goede leverageratio - de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal - van 7,4%”.

Van_Lanschot_kwartaalcijfers_1k_2013

Beleggingsstrategieën renderen

De client assets van Van Lanschot stegen verder naar € 53,0 miljard, met name door een positief koerseffect van de beleggingsstrategieën en een netto-instroom in assetmanagement. Bij de assets under management kozen meer klanten voor discretionair vermogensbeheer.

Klanten van Van Lanschot zijn in het eerste kwartaal verhoudingsgewijs actiever gaan beleggen. Ook de assetmanagement, corporate finance en securities activiteiten lieten een positieve ontwikkeling zien. De provisiebaten stegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012 en in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar, en er werd een positief resultaat behaald op de beleggingsportefeuille. 

Bedrijfslasten en kredietvoorzieningen dalen

Dankzij het lopende investerings- en kostenreductieprogramma, dat goed op koers ligt, laten de bedrijfslasten in het eerste kwartaal opnieuw een dalende lijn zien.

Onder invloed van de voortdurende zwakke economische omstandigheden was de toevoeging aan de kredietvoorziening van € 19,7 miljoen licht hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012 was er echter sprake van een daling van de kredietvoorzieningen.