common.title.more

Securities Lending

Securities Lending is een financiële dienstverlening waarbij een instelling aan een andere instelling effecten uitleent. Net als bij een gewone geldlening gaat dit gepaard met renteopbrengsten en –kosten, afspraken over onderpand en garantiestellingen en een risicoanalyse op de lenende partij.

Securities lending vaak gebruikt bij het afsluiten van transacties. Een bepaalde marktpartij A wil bijvoorbeeld 1000 stukken kopen. Een andere partij B, heeft 800 van deze stukken en verkoopt deze aan A. De ontbrekende 200 kunnen dan tijdelijk geleend worden door A om de transactie van 1000 stukken te kunnen laten doorgaan. De volgende dag zal A dan proberen om die ontbrekende 200 stuks te kopen, zodat het geleende teruggegeven kan worden.

Een repurchase operation is een vorm van securities lending, waarbij duidelijke afspraken bestaan over het weer terugkopen van de uitgeleende effecten. Concreet worden effecten verkocht op datum X, met een contractuele verplichting van de verkoper om de stukken op een latere datum terug te kopen tegen een vastgelegde prijs. Dikwijls dienen de effecten die hierbij dan tijdelijk naar een andere partij verhuizen als onderpand/garantiestelling voor een andere financiële transactie. Marktpartijen die hierin actief zijn, sluiten onderling een Repurchase Service Agreement af, waarin kenmerken van de te gebruiken effecten opgenomen zijn.