KAS BANK: Transactietaks schaadt kapitaalmarkt

23 april 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

KAS BANK is van mening dat de neveneffecten van de voorgestelde Financiële Transactietaks (FTT) de Europese kapitaalmarkt ernstige schade kunnen berokkenen. KAS BANK heeft aangegeven al het nodige te doen om haar bezwaren hieromtrent kenbaar te maken en actief deel te nemen aan discussies. De bezwaren tegen de Transactietaks worden ook geuit door diverse landen waaronder het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Afgelopen weekend maakte de Britse minister van Financiën bekend naar de rechter te stappen om de invoering van de Transactietaks tegen te houden.

Groot-Brittannië naar de rechter om Transactietaks
Groot-Brittannië stapt naar de rechter om de invoering van de Transactietaks tegen te houden, aldus de Britse minister van Financiën George Osborne. Volgens hem heeft de invoering van de belasting op de handel in financiële producten negatieve gevolgen voor Britse bedrijven die in landen actief zijn waar deze belasting wordt ingevoerd. Ook is hij van mening dat de hogere kosten voor deze bedrijven worden doorberekend aan spaarders en gepensioneerden. De Britse bezorgdheid wordt gedeeld door een aantal andere landen, waaronder de Verenigde Staten.

KAS BANK - Transactietaks schaadt kapitaalmarkt

Invoering transactietaks in 11 landen
In Europa hebben 11 landen waaronder Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje besloten om een belasting te gaan heffen op financiele transacties. Het doel van deze Transactietaks is om banken een bijdrage te laten leveren aan de kosten van de financiële crisis. Eerder dit jaar heeft de Europese Commissie haar steun gegeven aan de invoering van de transactietaks. Zes landen hebben geen stem uitgebracht waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. De reden dat Nederland zich heeft onthouden van stemming is dat Nederland haar pensioenfondsen niet wil belasten met de Transactietaks.

Transactietaks slecht voor de economie
“Ik ben in principe niet tegen een heffing op financiële transacties”, zegt de Britse minister van Financiën George Osborne. "Maar ik ben bezorgd over de extraterritoriale aspecten van de voorstellen van de Europese Commissie”. Volgens hem heeft de invoering van de belasting op de handel in financiële producten negatieve gevolgen voor Britse bedrijven die in landen actief zijn waar deze belasting wordt ingevoerd. Ook is hij van mening dat de hogere kosten voor deze bedrijven worden doorberekend aan spaarders en gepensioneerden.

KAS BANK verwacht dat de Transactietaks niet wordt ingevoerd per 1 januari 2014
KAS BANK heeft als Europese effectendienstverlener grote bezwaren tegen de invoering van de Transactietaks. KAS BANK is van mening dat de neveneffecten van de voorgestelde financiële Transactietaks de Europese kapitaalmarkt ernstige schade kunnen berokkenen. Gezien het grote aantal onduidelijkheden verwacht KAS BANK dat de geplande invoeringsdatum van 1 januari 2014 niet zal worden gehaald.