AFM en banken sluiten akkkoord distributievergoedingen

14 februari 2013 Banken.nl

ABN AMRO, BinckBank, ING Bank, Van Lanschot, Rabobank, SNS Bank en de AFM zijn overeengekomen dat per 1 januari 2014 geen distributievergoedingen van fondsbeheerders meer worden ontvangen. Hierbij maken de banken geen onderscheid naar vorm van dienstverlening. Dit betekent dat zij geen distributievergoedingen van fondsbeheerders meer ontvangen bij vermogensbeheer, adviesdienstverlening en execution only.

Gezien de complexiteit van de transitie is de verwachting dat voor een beperkt deel van het belegd vermogen de datum van 1 januari 2014 niet gehaald gaat worden. Dit als gevolg van het feit dat een fondsbeheerder mogelijk geen aandelenklasse zonder distributievergoedingen aanbiedt. Hier is de zogeheten explain mogelijkheid voor afgesproken waarbij het tijdelijk is toegestaan om distributievergoedingen te ontvangen mits deze 100% worden doorgegeven aan de klant.