Tuchtrecht van start voor 90.000 bankmedewerkers

30 maart 2015 Banken.nl 2 min. leestijd

Vanaf woensdag 1 april 2015 gaat het tuchtrecht van start voor de bijna 90.000 bankmedewerkers die de bankierseed hebben afgelegd of nog gaan afleggen. Indien de bankmedewerkers de bijbehorende gedragsregels schenden, kunnen zij daarvoor individueel bestraft worden via het tuchtrecht.

Melding maken bij overtreding bankmedewerkers

De onafhankelijke Stichting Tuchtrecht Banken wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht. De stichting werd opgericht op voorspraak van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Iedereen, zowel consument, bedrijf of een bank die meent dat een beëdigde bankmedewerker de gedragsregels heeft overtreden, kan hierover vanaf woensdag 1 april een melding indienen. Dit kan via de website www.tuchtrechtbanken.nl.

Bankmedewerkers

Onafhankelijke Tuchtcommissie

DSI zal ondersteuning geven aan de stichting Tuchtrecht Banken. De algemeen directeur van DSI treedt formeel op als aanklager. Indien de aanklager van mening is dat de gedragsregels inderdaad geschonden zijn, wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke Tuchtcommissie. Deze Tuchtcommissie kan, gebruikmakend van het Tuchtreglement individuele sancties opleggen, te weten een berisping, een boete, een verplichte cursus/opleiding of een tijdelijk beroepsverbod van maximaal 3 jaar. Ook zal de beëdigde medewerker tijdelijk worden opgenomen in een door banken te raadplegen register.

Bestuur van de Stichting
Nicolet Jager is benoemd als waarnemend voorzitter en penningmeester van de Stichting Tuchtrecht Banken. Dirk Schoenmaker wordt secretaris. Naar een derde bestuurslid wordt nog gezocht.

Nicolet Jager: “Op 1 april markeren wij een nieuwe mijlpaal ten behoeve van verandering van cultuur en gedrag in de bancaire sector. Hiermee worden medewerkers van banken gedwongen om een nog concretere vertaalslag te maken van de gedragsregels naar hun eigen situatie. Kunnen zij zich verantwoorden voor wat ze doen, nu én later? Ook zal dit binnen de banken het gesprek over gedrag en integriteit verder moeten stimuleren en dat zal bijdragen aan het verdere herstel van het vertrouwen in de bancaire sector."

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “Bij mijn aantreden in 2013 heb ik aangekondigd dat de bankensector zelf een eed voor alle medewerkers en tuchtrecht zou gaan invoeren. Cultuur en gedrag zijn - juist ook gelet op de maatschappelijke rol van banken en de principes uit de Code Banken - belangrijke onderdelen van ons programma Toekomstgericht bankieren. Wij werken daarmee aan versterking en vernieuwing van de bankensector.”