Rabo: Vertrouwen woningmarkt bereikt hoogste punt

07 oktober 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het vertrouwen in de Nederlandse koopwoningmarkt, gemeten door de Eigen Huis Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis, is in het derde kwartaal van 2014 verder gestegen naar recordhoogte. De dalende hypotheekrente en de recente lichte prijsstijgingen dragen hieraan bij. De stijging van het vertrouwen ondersteunt onze verwachting van verder woningmarktherstel, aldus Rabobank.

Vertrouwen stijgt naar recordhoogte

“Het vertrouwen van consumenten in de koopwoningmarkt is in het derde kwartaal van 2014 verder gestegen naar het hoogste punt sinds de start van de Eigen Huis Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis (EHM) in 2004. Met de waarde van 100 is er voor het eerst sprake van een neutrale stemming op de koopwoningmarkt, waar voorheen de pessimisten altijd in de meerderheid waren. De indicator is sinds januari vorig jaar 21 maanden achtereen gestegen. De voortdurende stijging van de EHM wijkt hiermee af van de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen in de algemene economische situatie. Vanwege de Russische sancties viel die indicator in augustus en september terug”, aldus Pieter van Dalen, econoom bij de Rabobank.

Rabobank - Woningmarkt

Dalende hypotheekrente en lichte prijsstijgingen

Onderliggend blijkt dat de dalende hypotheekrente een positieve bijdrage heeft geleverd aan het vertrouwen in de woningmarkt, aldus Van Dalen. Daarnaast zijn huishoudens positiever over toekomstige huizenprijsontwikkelingen en denken meer huishoudens dat de prijzen in het afgelopen jaar ook al zijn gestegen, aldus Harry Boumeester, onderzoeker van de Eigen Huis Marktindicator. Hierdoor vinden meer huishoudens het een relatief gunstig moment om in te stappen.

Toename transactieaantallen

“Het voortdurend stijgende vertrouwen vertaalt zich sinds medio 2013 in een toename van de transactieaantallen. In het verleden heeft het vertrouwen met een vooruitblik van acht maanden ook een voorspellende waarde gehad voor het zesmaandsgemiddelde van het aantal transacties. Dit verband is in de afgelopen jaren een stuk minder sterk is geweest, waarschijnlijk door de slechte economische situatie en de onzekerheid over beleidsmaatregelen op de woningmarkt. Nu de economie weer geleidelijk aantrekt en het Rijksbeleid voor de komende jaren duidelijk is, verwachten we dat de forse toename van het vertrouwen een stijging van de verkoopaantallen in 2015 zal ondersteunen”, aldus Van Dalen.

Gedempte stijging

Door de onderwaterproblematiek verwachten we echter niet dat het aantal transacties zo snel zal stijgen als het vertrouwen wellicht suggereert, aldus Paul de Vries, collega econoom bij de Rabobank. “Wel ondersteunen deze cijfers onze verwachting dat het aantal verkopen van bestaande koopwoningen in 2015 verder zal stijgen, naar 140-160 duizend, van 135-145 duizend dit jaar. Ook verwachten wij een beperkte prijsstijging van 0,5% tot 1,5% dit jaar en een toename van 1% tot 3% in 2015. Door de sterke stijging van het vertrouwen wordt de kans dat deze verwachtingen aan de voorzichtige kant zijn groter”, aldus Van Dalen.