DNB op de vingers getikt vanwege te hoge crypto-toezichtkosten

12 oktober 2023 Banken.nl 1 min. leestijd

Eerder dit jaar klaagden elf Nederlandse cryptobedrijven De Nederlandsche Bank aan omdat de toezichthouder te hoge toezichtkosten zou hebben doorberekend. En daar is de Rotterdamse rechtbank in meegegaan: DNB moet nu een deel van die kosten terugbetalen.

De rechtszaak heeft te maken met het feit dat DNB de kosten die gemoeid zijn met zijn controlewerkzaamheden in rekening brengt bij de onder toezicht staande instellingen. Maar die kosten – die soms tot enkele tonnen kunnen oplopen – zouden volgens de cryptobedrijven (waaronder Bitvavo) veel te hoog zijn.

Omdat cryptobedrijven enkel een registratieplicht bij DNB hebben, zijn ze van mening dat ze niet als onder toezicht staande instellingen gekenmerkt kunnen worden en daarom maar een deel van de toezichtkosten hoeven te betalen.

DNB op de vingers getikt vanwege te hoge crypto-toezichtkosten

En daar gaat de rechtbank deels in mee. Hoewel de rechter heeft bepaald dat de cryptobedrijven wel degelijk als onder toezicht staande instellingen aangemerkt moeten worden, zou de manier waarop DNB de registratieverzoeken beoordeelt in strijd zijn met de Europese antiwitwasrichtlijn. De kosten van deze werkzaamheden zijn daarom in 2021 ten onrechte doorbelast.

Het bedrag dat de toezichthouder tot nu toe te veel heeft gevraagd, moet terug worden betaald. Om welk bedrag dat gaat is nog niet bekend, maar door de rekeningen van 2020 en 2021 is in ieder geval een streep gezet.