De Volksbank verhoogt aandeel maatwerk in maatwerkhypotheek

07 maart 2023 Banken.nl 2 min. leestijd

De Volksbank heeft onlangs bij al zijn vier bankmerken een nieuwe manier geïntroduceerd waarop hypotheek-maatwerkaanvragen worden beoordeeld. SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen gaan daarbij met ondersteuning van Nibud Persoonlijk Budgetadvies bepalen of de klant in staat is om de maandelijkse hypotheeklasten te dragen en of men wel genoeg budget overhoudt voor andere uitgaven.

Op die manier hoopt de Volksbank beter vast te kunnen stellen of een maatwerkhypotheek verantwoord is én past bij de persoonlijke en financiële situatie van de klant. De betaalbaarheid van de rente en aflossing dienen hierbij centraal te staan.

De huidige standaardnorm zou uitgaan van een gezin met één kostwinner, maar volgens Chief Customer Officer Marinka van der Meer is dat niet meer representatief voor deze tijd. “Met dit initiatief toetsen we bij maatwerkaanvragen op een eigentijdse samenstelling van huishoudens, bijvoorbeeld een gezin bestaande uit tweeverdieners en twee kinderen, een alleenstaande of andere gezinssamenstelling.

De Volksbank verhoogt aandeel maatwerk in maatwerkhypotheek

De Volksbank-CCO legt uit dat er vanaf nu bij de beoordeling wordt gekeken naar de gemiddelde en minimale uitgaven van een vergelijkbaar huishouden met hetzelfde netto inkomen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de tool van het Nibud, waarmee er beter onderbouwd kan worden of de hypotheek een verantwoorde keuze is.

“Deze werkwijze sluit naadloos aan op onze visie om menselijke oplossingen te bieden voor een financieel vraagstuk”, aldus Van der Meer.

Betere inschatten

“Door het Nibud Persoonlijk Budgetadvies te gebruiken, zetten we een belangrijke eerste stap om hypotheken die maatwerk vergen verder toe te snijden op de persoonlijke financiële situatie”, vult Angela Eijlander haar collega aan.

De SNS-directeur verwacht met name eenpersoonshuishoudens en huishoudens met twee inkomens beter van dienst te kunnen zijn door een betere inschatting te kunnen maken over hun financiële mogelijkheden. “Zo vergroten we de mogelijkheden voor een verantwoorde maatwerkhypotheek, bijvoorbeeld voor starters of mensen met een studieschuld.”