Somberheid over woningmarkt neemt verder toe

28 februari 2023 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt is verder gedaald: de graadmeter uit ING’s Woonindex daalde van 98 naar 93. Met name het dalende sentiment rondom de huizenprijzen en de oplopende hypotheekrente zorgen voor pessimisme onder huizenbezitters. Het vertrouwen in de woningmarkt wordt uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 200, waarbij 100 het neutrale middelpunt is.

“Je ziet in ons onderzoek duidelijk dat woningbezitters, vooral degenen die willen verhuizen, zich zorgen maken over de toekomstige waarde van hun woning”, legt Wim Flikweert uit. De Manager Wonen van ING vraagt zich echter af of die zorg terecht is. De woningmarkt zou inderdaad afkoelen, maar dat moet volgens Flikweert afgezet worden tegen het grote woningtekort en de arbeidsmarktkrapte. “Een grote daling van de woningprijzen zie ik daarom nog niet zo snel gebeuren.”

Uit het onderzoek komt dan ook naar voren dat het sentiment over de huizenprijzen de afgelopen tijd weliswaar gedaald is, maar met een score van 134 nog altijd positief is. Dit laatste wordt bevestigd door een meerderheid (58%) van de ondervraagden die nog altijd vindt dat de woningmarkt oververhit, met meer vraag dan aanbod. De helft van de starters en doorstromers geeft aan de koop van een huis uit te stellen omdat ze denken later een betere koop te kunnen doen.

Somberheid over woningmarkt neemt verder toe

Liever koel dan zuinig

Na de afgelopen warme zomers staat ook het klimaat steeds vaker op de agenda van de huizenbezitter. Comfortverbeterende maatregelen, zoals een airconditioning, lijkt voor een steeds groter wordende groep een serieuze optie om zich tegen de hitte te wapenen. Bijna de helft (47%) van de respondenten zegt een airco te hebben geïnstalleerd of dit van plan te zijn.

Een voornemen dat strijdig is met een milieubewust leven. Zo stelt 38% liever van een airconditioning gebruik te maken dan energiezuiniger te leven. Een derde van de ondervraagden wil geen airco vanwege de impact op het klimaat; 21% wil dit niet vanwege de kosten. Jongeren in de categorie 18 tot 34 jaar kiezen vooral voor comfort (45%) waarbij dit voor de categorie 66+ slechts 26% is.

“Het valt op dat met name jongere mensen de voorkeur geven aan het comfort van de airco en het energieverbruik voor lief nemen”, stelt Flikweert. “Je zou onder deze groep misschien iets meer milieubewustzijn verwachten. Hetzelfde dilemma zie je natuurlijk ook rondom de inzet van de houtkachel.” Op de vraag of extreme weersomstandigheden meer gaan voorkomen stelt 21% in de leeftijdscategorie 18-34 van niet, in de categorie 66+ is dit slechts 3%.

Energie besparen

Verkoelende ambities die op gespannen voet staan met zorgen over de huidige hoge energieprijzen. Een ruime meerderheid (78%) van de woningbezitters stelt zich zorgen te maken over de energieprijzen – 15% geeft zelfs aan bang te zijn de woning niet voldoende te kunnen verwarmen omdat ze de energierekening niet kunnen betalen.

Ruim 80% van de respondenten is bewust bezig met het verlagen van het energieverbruik. De meest voorkomende manier om energiekosten te verlagen is door de verwarming lager te zetten. Ook voert men meer structurele duurzaamheidsmaatregelen door; 81% gaat dat doen of heeft dat al gedaan. Hierbij zijn dubbel glas, zonnepanelen, ledlampen en isolatie veelgenoemde maatregelen.

Verzekeren of risico nemen

Hoewel klimaat(verandering) dus steeds vaker op de agenda van huizenbezitters staat, lijkt de urgentie om zich daartegen te wapenen niet hoog. Uit de Woonindex blijkt dat bijna driekwart (73%) nauwelijks stil staat bij de risico’s die het woongenot zouden kunnen beïnvloeden. De groep die dat wel doet, maakt zich het vaakst zorgen over schade aan de woning door extreme weersomstandigheden of een brand.

Om zich tegen woonrisico’s te wapenen, pleegt men regelmatig onderhoud aan het huis (55%). Ook is de helft (52%) van de ondervraagden bezig met brandpreventie. “Je zou verwachten dat dit meer mensen zijn”, vervolgt Flikweert zijn uitleg. “Uit het oogpunt van veiligheid én omdat de brandmelder per 1 juli verplicht is.”

De vraag of men kiest voor verzekeren of risico nemen, verdeelt de respondenten. Exact de helft verzekert zich tegen risico's; de andere helft is bereid risico te nemen. De inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering zijn hierbij de meest afgesloten verzekeringen. Starters hebben relatief weinig verzekeringen afgesloten, terwijl woningbezitters zonder verhuisdrang het meeste aantal verzekeringen hebben afgesloten.