Zorgt digitale transformatie voor paradigmaverschuiving in waardeketen financiële sector?

11 oktober 2022 Banken.nl 3 min. leestijd

Digitale transformatie kan een buitengewone impact hebben op de dienstverlening, klantbeleving, risicobeheersing én kostenreductie van financiële instellingen. In het magazine Future of Finance & Investments – een bijlage van het Financieele Dagblad – beargumenteren Tom Kastelein en Rob Kemna (respectievelijk de CEO Benelux en de non-Executive Director bij Delta Capita) waarom digitale transformatie essentieel is voor de financiële sector.

De heren starten hun betoog met een verwijzing naar een onlangs gepubliceerd onderzoek in Harvard Business Review. Hieruit zou blijken dat 92% van de leidinggevenden binnen financiële instellingen verwacht dat het belang van innoveren en transformeren de aankomende twaalf maanden alleen maar zal toenemen.

Het valt Kastelein en Kemna echter op dat veel transformatieprojecten binnen financiële instellingen nog altijd niet slagen. Bedrijven proberen volgens hen te vaak innovatie te realiseren met interne mensen en middelen, terwijl men juist externe expertise en technologie nodig heeft.

Tom Kastelein, CEO Benelux, Delta Capita

Zonder de kennis van externe partijen wordt het lastig om nieuwe digitale initiatieven te ontwikkelen in een omgeving waar men dit niet gewend is. Financiële instellingen dreigen daardoor de ‘innovatieboot’ te missen, waardoor ze hun concurrentievoordeel verliezen.

“Zonde”, concluderen de heren. “De waarde van innovatie is evident.” Overbodige schakels in het proces kunnen worden geautomatiseerd, informatiekanalen worden efficiënter ingericht en diensten kunnen altijd beschikbaar worden gesteld voor klanten. Processen die zorgen voor een kostendaling terwijl tegelijkertijd de gebruikerservaring van klanten wordt verbeterd.

Sneller én goedkoper

De topbestuurders van Delta Capita wijzen erop dat er bedrijven gespecialiseerd zijn om – op een krachtige en efficiënte wijze – digitale transformatieresultaten te stimuleren. “Transformatie zal doorgaan met het veranderen van alle delen van de waardeketen, inclusief de klantinterface, backoffice en infrastructuur. Het zal ook de waardeketen efficiënter, effectiever en veiliger maken”, aldus Kastelein.

Het vermogen om de waardeketen opnieuw uit te vinden zal volgens Kastelein alle financiële dienstverleners beïnvloeden. “De juiste branche-expertise, operationele veerkracht en uitzonderlijke technologie is cruciaal om dit te bereiken.”

Rob Kemna, Non-Executive Director, Delta Capita

Kastelein benadrukt dan ook dat het voor financiële instellingen belangrijk is om goed te kijken naar de voordelen van een gezamenlijke dienstverlening (de zogeheten managed services), omdat de juiste externe partij in staat is om een transformatie sneller én tegen lagere investeringen te realiseren.

Een frisse blik

Kemna bevestigt het geschetste beeld van zijn collega. Ook de non-executive director stelt dat een transformatie binnen de eigen organisatie een flinke uitdaging is. “Een partner kan met een frisse blik en ervaring bij andere instellingen helpen om digitale transformatie te gebruiken bij het verbeteren van niet-competitieve processen”. Kemna verwijst onder meer naar de processen omtrent KYC/AML, hypotheken en regulatory reporting.

“Met inzet van de best passende technologie en expertise op deze onderwerpen kunnen processen worden vereenvoudigd, kosten verlaagd en bedrijfsmodellen geïnnoveerd”, besluit Kemna.