Drie vragen over MiCAR: de aankomende wetgeving voor cryptopartijen

30 september 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Op 30 juni 2022 is er een Europees akkoord bereikt over de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR). Deze Verordening heeft als doel het reguleren van cryptomarkten binnen de EU. Remco Voogt, consultant risk & compliance bij Charco & Dique, beantwoordt drie veelgestelde vragen over MiCAR.

Wanneer treedt MiCAR in werking en voor wie?

MiCAR zal naar verwachting nog in 2022 in werking treden. Anderhalf jaar later, dus in 2024, zullen de verplichtingen van toepassing worden. Een uitzondering hierop zijn de vereisten met betrekking tot stablecoins. Deze vereisten zullen binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van MiCAR van toepassing worden, waarschijnlijk eind 2023/begin 2024.

MiCAR wordt van toepassing op crypto-assets die momenteel nog buiten Europese en nationale regelgeving vallen (zoals ‘payment tokens’ en ‘utility tokens’) en is relevant voor emittenten van crypto-assets en aanbieders van diensten die verband houden met crypto-assets in de EU.

Remco Voogt, consultant risk & compliance bij Charco & Dique

Hoe zit het met de vergunningplicht?

Op dit moment geldt voor cryptodienstverleners nog een registratieregime onder de Wwft. Vanaf het moment dat MiCAR in werking treedt zul je een vergunning nodig hebben om te mogen opereren als cryptodienstverlener. ‘’In de praktijk kan zo’n vergunningaanvraag een jaar in beslag nemen,’’ vertelt Remco Voogt, consultant bij Charco & Dique. Voogt adviseert cryptopartijen dan ook om nu al aan de slag te gaan met MiCAR.

Hoewel MiCAR strenger is dan het huidige registratieregime onder de Wwft, biedt de komst van de Verordening ook voordelen. Zo kan een vergunning onder de MiCAR ‘gepassport’ worden naar andere EU-lidstaten – met het huidige registratieregime is dat niet mogelijk. Voogt: ‘’Dit biedt de kans om een grotere afzetmarkt te creëren voor Nederlandse cryptodienstverleners.’’

Welke aanvullende vereisten brengt MiCAR met zich mee?

Aanbieders van wisseldiensten en bewaarportemonnees vallen al onder de huidige anti-witwaswetgeving. Toch bevat MiCAR aanvullende antiwitwasmaatregelen. ‘’Ook aandeelhouders en bestuurders van cryptodienstverleners zullen aan strengere eisen worden onderworpen, met name met betrekking tot hun lokalisatie,’’ voegt Voogt daaraan toe.

Daarnaast vallen cryptopartijen onder de reikwijdte van de Digital Operational Resilience Act (DORA). Dit is een pakket aan maatregelen dat digitale innovatie in de financiële sector moet bevorderen, en tegelijkertijd de daaruit voorvloeiende risico’s moet beperken. Ook krijgen zij onder MiCAR te maken met ESG-regelgeving. Voogt: ‘’De crypto-activa markt zal informatie af moeten gaan geven over haar milieu- en klimaatvoetafdruk. Hoe dit zal moeten, zal door de ESMA verder uitgewerkt worden.’’

Een artikel van Charco & Dique.