Charco & Dique presenteert derde regulatory update voor 2022

27 juli 2022 Banken.nl 5 min. leestijd

Compliance specialist Charco & Dique volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van compliance software Ruler houden de consultants alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen ze welke impact de wijzigingen hebben en vertalen ze de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van hun klanten.

Met welke ontwikkelingen moeten financiële instellingen de komende maanden rekening houden? In haar Regulatory Updates geeft Laura Blok, consultant bij Charco & Dique, ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel licht zij vijf aandachtspunten voor dit kwartaal toe.

Wijziging RTS voor verhoging clearingdrempel voor grondstoffenderivaten onder EMIR

Op 3 juni 2022 heeft ESMA draft Regulatory Technical Standards (RTS) gepubliceerd die de clearingsdrempel voor grondstoffenderivaten onder EMIR stelt te verhogen van €3 miljard naar €4 miljard. Feitelijk betreft het in juni 2022 door ESMA gedane voorstel niet meer dan het aanpassen van artikel 11 sub e van Gedelegeerde Verordening 149/2013. De EC moet nu de draft RTS omzetten in een gedelegeerde verordening. De verwachting is dat de verordening in de tweede helft van 2022 in werking treedt.

Charco & Dique presenteert tweede regulatory update voor 2022

Integratie duurzaamheidsrisico’s en -factoren in MiFID II

Op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1253 dient de geschiktheidstoets per 2 augustus 2022 te worden uitgebreid met de duurzaamheidvoorkeuren van de beleggende cliënt. Dit klinkt wellicht simpel, maar in de praktijk is het allesbehalve eenvoudig.

Om u op weg te helpen hebben de ESG-specialisten van Charco & Dique een stappenplan opgesteld voor het verwerken van de duurzaamheidsvoorkeuren in de geschiktheidstoets.

Aanpassing gedelegeerde verordening bij PRIIPS-verordening

De gedelegeerde verordening 2021/2268 brengt wijzigingen aan in gedelegeerde verordening 2017/653 welke ziet op de inhoud van het Essentiële Informatie Document (EID) onder de PRIIPS-verordening. Hiermee worden problemen aangepakt die door belanghebbenden en toezichthouders zijn geïdentificeerd sinds de implementatie van het EID in 2018. Daarnaast moeten de wijzigingen ervoor zorgen dat de regels kunnen worden toegepast op ICBE- en AIFMD-beleggingsinstellingen die aan retail beleggers worden aangeboden, aangezien voor deze producten vanaf 1 januari 2023 een EID moet worden opgesteld.

De regelgeving zou oorspronkelijk per 1 juli 2022 in werking treden, maar dit is via gedelegeerde verordening 2022/975 uitgesteld tot 1 januari 2023. Financiële ondernemingen die producten aanbieden waarvoor een EID verplicht is of wordt, dienen per 1 januari 2023 over een EID te beschikken die voldoet aan alle (nieuwe) eisen.

Wijzigingen in gedelegeerde verordening sterke cliëntauthenticatie onder PSD II

Op 5 april 2022 heeft de European Banking Authority (EBA) een draft RTS inzake de toepassing van een sterke klantauthenticatie (SCA) gepubliceerd. Betaaldienstaanbieders moeten op grond van artikel 97 PSD II een SCA toepassen als de klant toegang wil tot zijn betaalrekening (direct of via een informatiedienstverlener). Gedelegeerde verordening 2018/389 geeft betaalinstellingen de mogelijkheid om gebruik te maken van uitzonderingen op het beginsel.

De EBA is van mening dat het gebruik van de uitzondering verder geharmoniseerd moet worden. Om die reden heeft zij wijzigingen voorgesteld in de regelgeving:

  • een nieuwe verplichte vrijstelling voor SCA invoeren, in het geval toegang tot de gegevens wordt verleend via een informatiedienstverlener (AISP) en alleen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan;
  • de reikwijdte van de vrijwillige vrijstelling in artikel 10 RTS beperken tot gevallen waarin de klant direct toegang tot de rekeninginformatie; en
  • op dit moment moet na 90 dagen de klant zich opnieuw identificeren via SCA, deze tijdslijn wordt verlengd naar 180 dagen.

Betaalinstellingen zullen hun serviceproviders (die toegang hebben tot de rekeninggegevens van consumenten) tijdig op de hoogte moeten stellen van de aanpassingen in de API’s zodat die getest kunnen worden. Het is de verwachting dat de wijzigingen medio 2023 in werking treden.

Directive on corporate sustainability due diligence (CSDDD)

Op 23 februari 2022 heeft de Europese Commissie (EC) een ‘Directive on corporate sustainability due diligence (CSDDD)’ gepubliceerd. De regels zullen van toepassing zijn op:

  • Groep 1: alle EU vennootschappen met meer dan 500 werknemers en 150 mln euro omzet of meer;
  • Groep 2: andere EU vennootschappen in de hoge impact sector die niet in groep 1 vallen maar wel meer dan 250 werknemers hebben en een wereldwijde omzet vanaf 40 mln euro; Voor deze groep zijn de regels twee jaar later van toepassing dan voor groep 1; en
  • Groep 3: niet EU-bedrijven die binnen de EU aan bovengenoemde drempels voldoen voor wat betreft de behaalde omzet in EU, zijn ook in scope.

Het voorstel is gericht op het bevorderen van duurzaam en verantwoord ondernemingsgedrag in de wereldwijde waardeketens. Hiermee wil de EC een transparant en voorspelbaar kader creëren dat bedrijven helpt bij het beoordelen en managen van duurzaamheidsrisico's en -effecten met betrekking tot fundamentele mensenrechten- en milieurisico's in hun waardeketens. Verder bevat de richtlijn een koppeling tussen de duurzame strategie van de onderneming en de variabele beloning van bestuurders inzake due diligence op het gebied van duurzaam ondernemen.

Het voorstel wordt nu beoordeeld door het Europees Parlement en de Raad, en zal op z’n vroegst in 2023 in werking treden.

In dit artikel gaf Charco & Dique u een voorproefje van enkele belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Vraag dan een op maat gemaakte Regulatory Update aan (beschikbaar in het Nederlands en Engels) via de website van Charco & Dique.