Charco & Dique presenteert tweede Regulatory Update voor 2023

01 mei 2023 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Compliance specialist Charco & Dique (onderdeel van ProjectiveGroup) volgt de ontwikkelingen in financiële wet- en regelgeving op de voet. Met behulp van compliance software Ruler houden de consultants alle actualiteiten bij. Vervolgens bepalen ze welke impact de wijzigingen hebben en vertalen ze de ontwikkelingen naar de dagelijkse praktijk van hun klanten.

Met welke ontwikkelingen moeten financiële instellingen de komende maanden rekening houden? In haar Regulatory Updates geeft Laura Blok, consultant bij Charco & Dique, ieder kwartaal een gestructureerd overzicht van de regulatory changes en de gevolgen voor financiële instellingen. In dit artikel licht zij drie ontwikkelingen van dit kwartaal toe.

EBA Richtsnoeren inzake onboarding klanten op afstand

In september 2020 heeft de Europese Commissie (EC) haar Digital Finance Strategy gepubliceerd. Dit document beschrijft een strategische doelstelling voor digitale financiering in de EU. Daarnaast identificeert de EC prioriteiten en gerelateerde acties om consumenten en bedrijven in staat te stellen te profiteren van digitale financiering en tegelijkertijd hun risico's te beperken.

Charco & Dique presenteert eerste regulatory update voor 2023

Als onderdeel hiervan heeft de commissie de European Banking Authority (EBA) verzocht om richtsnoeren op te stellen voor de toepassing van de regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT) bij de onboarding van klanten op afstand. Deze richtsnoeren stellen gemeenschappelijke EU-normen vast voor de ontwikkeling en implementatie van CDD-processen. De richtsnoeren behandelen de volgende onderwerpen.

De stappen die financiële ondernemingen moeten volgen bij het kiezen van adequate en betrouwbare instrumenten voor onboarding van klanten op afstand; de stappen die financiële ondernemingen moeten volgen als zij de onboarding uitbesteden; en het beleid, de procedures en controles die een financiële onderneming moet hebben als de CCD-maatregelen op afstand worden uitgevoerd.

Kortom zullen Wwft-instellingen die gebruik maken van tooling voor onboarding op afstand na moeten gaan of hun werkwijze conform deze richtsnoeren is. Inmiddels zijn de richtsnoeren vertaald en gelden ze vanaf 2 oktober 2023.

Herziening richtsnoeren MiFID II-geschiktheidsvereisten

ESMA heeft haar richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-geschiktheidseisen uit 2013 geactualiseerd. De richtsnoeren zijn relevant voor banken en beleggingsondernemingen die diensten op het gebied van vermogensbeheer of beleggingsadvies verlenen en beheerders van beleggingsinstellingen of icbe’s die MiFID nevendiensten (beleggingsadvies of vermogensbeheer) verlenen.

In 2020 hebben de toezichthouders uit verschillenden lidstaten gezamenlijk onderzocht of beleggingsondernemingen aan de MiFID II geschiktheidseisen voldoen. Hieruit bleek dat de meeste beleggingsondernemingen wel voldoen aan de eisen die al onder MiFID II golden, maar in mindere mate aan de nieuwe vereisten in MiFID II.

Daarom heeft ESMA haar richtsnoeren met betrekking tot de MiFID-geschiktheidseisen uit 2013 geactualiseerd. Ook zijn ze meer in overeenstemming gebracht met de richtsnoeren inzake passendheid en execution only, en met de herziene gedelegeerde verordening MiFID II over het thema duurzame financiering.

De richtsnoeren uit 2013 zijn aangevuld met de vereisten uit MiFID II. De volgende onderwerpen worden in meer detail uitgewerkt: Het vereiste om rekening te houden met de kosten en complexiteit van gelijkwaardige producten; De kosten en baten bij het veranderen van belegging; en Geschiktheidsrapporten.

Daarnaast zijn de richtsnoeren aangevuld met informatie over de duurzaamheidsvoorkeuren die uitgevraagd moeten worden bij de klant.

Op 3 april 2023 zijn de vertalingen van de richtsnoeren gepubliceerd. Dit betekent dat de richtsnoeren op 3 oktober 2023 in werking treden.

Verordening directe betalingen (Instant Payments)

Op 26 oktober 2022 heeft de EC een voorstel voor een verordening gepubliceerd om de beschikbaarheid en het gebruik van Instant Payments (IPs) in euro te bevorderen. Begin 2022 was slechts 11% van alle overmakingen in euro binnen de EU instant. Het voorstel moet IPs in de hele EU betaalbaar en veilig maken, zonder belemmeringen in de verwerking.

Het voorstel omvat de onderstaande maatregelen: Betalingsdienstverleners die overmakingen in euro aanbieden, moeten al hun cliënten IPs in euro aanbieden; De kosten voor IPs in euro moeten gelijk zijn aan of lager zijn dan de kosten voor niet-onmiddellijke overmakingen ('non-instant payments') in euro; Aanbieders van IPs in euro moeten de dienst aanbieden waarbij de overeenstemming tussen het rekeningnummer ("IBAN") en de naam van de begunstigde van de betaling wordt gecontroleerd. Ook moet, voordat de betaler toestemming geeft voor de transactie, gewaarschuwd worden als er een verschil bestaat, aangezien dit op fraude zou kunnen wijzen; en aanbieders van IPs in euro moeten een geharmoniseerde procedure volgen voor het screenen op sancties. Dit moet op basis van dagelijkse controles van hun eigen cliënten aan de hand van EU-sanctielijsten, terwijl bij normale overmakingen de controles per transactie worden uitgevoerd.

De inwerkingtreding van de wijzigingen zullen gefaseerd verlopen. De nieuwe regelgeving zal naar verwachting op zijn vroegst eind 2023 in werking treden.

In dit artikel gaf Charco & Dique (sinds oktober 2022 onderdeel van ProjectiveGroup) u een voorproefje van enkele belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving. Wilt u er zeker van zijn dat u niets over het hoofd ziet? Vraag dan een op maat gemaakte Regulatory Update aan (beschikbaar in het Nederlands en Engels) via de website van Charco & Dique.