ABN AMRO hoogst genoteerde bank in Female Board Index

09 september 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Het percentage vrouwelijke bestuurders en commissarissen bij de 89 Nederlandse beursondernemingen is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Uit de zestiende editie van de jaarlijkse Female Board Index blijkt zelfs dat er de afgelopen twaalf maanden voor het eerst meer vrouwen dan mannen zijn benoemd als commissaris. Waar het percentage vrouwelijke commissarissen van 33% naar 38% steeg, blijft de groei van vrouwelijke bestuursleden achter: van 14% naar 15%.

Al met al voldoen 72 van de 89 beursgenoteerde bedrijven aan het voorgestelde wettelijke quotum van minimaal een derde vrouwen in de RvC en RvB bij Nederlandse beursfondsen. De 17 ondernemingen die niet voldoen komen in totaal 18 vrouwen ‘te kort’. In 2021 beschikten nog 61 bedrijven over te weinig vrouwelijke bestuurs- of commissarisleden.

Er werden dit jaar 85 nieuwe commissarissen benoemd, hiervan waren er 47 vrouw (55%). Dit komt er  op neer dat er voor het eerst meer vrouwen dan mannen zijn benoemd als commissaris.

ABN AMRO hoogst genoteerde bank in Female Board Index

“Er wordt door mannen vaak gekscherend geklaagd dat zij niet meer aan de bak komen als commissaris omdat alle vacatures tegenwoordig door vrouwen worden ingevuld”, legt initiatiefnemer en hoogleraar Corporate Governance aan de TIAS School for Business and Society Mijntje Lückerath uit. “Deze cijfers laten echter zien dat dit jaar een gelijk aandeel van de benoemingen naar een vrouw ging.”

Waar het aantal vrouwelijks commissarisleden relatief snel toeneemt, is de groei van het percentage vrouwelijke bestuursleden met één procentpunt minimaal. Van de 32 nieuwe bestuurders, waren er vijf een vrouw (16%). Slechts 27 van de 89 bedrijven hebben een vrouw in de RvC, desondanks hebben de 62 bedrijven zonder vrouw in het bestuur dit jaar weer 20 nieuwe mannelijke bestuurders benoemd.

Fifty/fifty

Sinds 1 januari 2022 is het wettelijke quotum van kracht van minimaal een derde vrouw (en minimaal een derde man) in de RvC bij Nederlandse beursfondsen. Uit de index blijkt dat 72 ondernemingen voldoen aan dit quotum. Bij 27 bedrijven is precies 33% van de RvC een vrouw, bij 45 ondernemingen is het zelfs meer dan 33%.

Vijftien ondernemingen komen uit op een  ‘perfecte verdeling’, waarbij mannen en vrouwen beide precies de helft van de RvC vormen. Bij zes ondernemingen is de meerderheid van de RvC een vrouw, waarvan twee ondernemingen nog net aan het quotum voldoen met precies een derde mannelijke commissarissen.

ABN AMRO deelt zilver

In totaal hebben 23 ondernemingen op dit moment een RvC én een RvC die uit meer dan 33% vrouwen bestaat (in 2021 waren dit er nog 16). De top bij Wolters Kluwer is met 56% het meest ‘vrouwelijk’. Bij DSM, ABN AMRO (enige bank in de top 15) en Beter Bed is precies de helft van bestuurders en commissarissen vrouwelijk.