Banken maken zich sterk voor transitie naar duurzame land- en tuinbouw

01 september 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

"Banken ondersteunen de noodzakelijke transitie naar een duurzame land- en tuinbouw”. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) naar aanleiding van een gesprek met het kabinet onder leiding van stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

De NVB beaamt dat “de CO2- en stikstofuitstoot moet worden verlaagd en de biodiversiteit en de water- en bodemkwalititeit moet worden verbeterd”. Daarnaast is er volgens de NVB meer aandacht nodig voor dierenwelzijn. “De transitie die hiervoor nodig is, is op kleine schaal al ingezet en vraagt nu van alle ketenpartners een serieuze versnelling.”

“In het gesprek hebben banken het commitment getoond om hieraan als financier en kennispartner bij te dragen”, vervolgt de NVB zijn uitleg. “Een transitie naar duurzame land- en tuinbouw is cruciaal vanuit ecologisch, klimatologisch en economisch perspectief. De oplossing zit in samenwerking in de gehele keten. De overheid schept de kaders voor individuele afwegingen van banken.”

Banken maken zich sterk voor transitie naar duurzame land- en tuinbouw

Stabiel en economisch verantwoord perspectief

Volgens de NVB zal de overgang naar een duurzame land- en tuinbouw “andere bedrijfsmodellen” vragen. Om de transitie te versnellen, brengen de banken de komende tijd in kaart welke aspecten en omstandigheden voor agrariërs “een perspectief bieden op financiering voor omschakeling naar duurzame land- en tuinbouw”.

Naar verwachting komen met deze aanpak ook knelpunten naar voren. De bankenkoepel stelt daarover graag in gesprek te gaan met de overheid en overige ketenpartijen. “Met name in de overgangsperiode naar duurzamere modellen kan het inkomen van agrarische ondernemers onder druk komen te staan."

De NVB stelt tot slot nadrukkelijk dat banken agrarische ondernemers blijven begeleiden als financier en kennispartner bij de omschakeling naar een duurzame bedrijfsvoering. “Een stabiel en economisch verantwoord perspectief is noodzakelijk. Een helder en langjarig overheidsbeleid draagt eraan bij dat banken met succes langjarige financieringen kunnen verstrekken.”