Nationaal Groenfonds, Rabobank en NWB Bank lanceren 'Klimaatfonds voor de landbouw'

07 juni 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In het kader van het Klimaatakkoord dat Nederland heeft ondertekend ten einde een forse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te realiseren, hebben Rabobank, het Nationaal Groenfonds en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) besloten de krachten te bundelen in het zogeheten ‘Klimaatfonds voor de landbouw’.

De focus ligt op projecten die gericht zijn op verduurzaming van de landbouw en behoud van biodiversiteit. Bedrijven die een financieringsaanvraag bij het Klimaatfonds willen doen kunnen contact opnemen met het Nationaal Groenfonds. Op basis van hun businessplan en de te verwachten emissiereductie wordt dan bekeken of zij in aanmerking komen voor financiering vanuit het Klimaatfonds.

Het gaat hierbij om bedrijven die zich inzetten voor duurzame landbouw en landgebruik en op die manier uitstoot reduceren op hun bedrijf. Rabobank en NWB Bank zijn geselecteerd als de (logische) financieringspartners van het fonds omdat zij zich - net als het Groenfonds - inzetten voor duurzaamheid en de kwaliteit van leefomgeving.

Nationaal Groenfonds, Rabobank en NWB Bank lanceren 'Klimaatfonds voor de landbouw'

Duurzame bijdrage

Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank, zegt in een toelichting dat het belangrijk is voor de bank - als coöperatieve instelling – om een bijdrage te leveren mensen te helpen verduurzamen bij de productie van gezonde voeding die voor iedereen beschikbaar is. “We geloven in de kracht van samenwerking om meer mogelijk te maken. Het Klimaatfonds is daar een mooi voorbeeld van. Het biedt ondernemers de mogelijkheid de verduurzaming van hun bedrijf te financieren en zo bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen.”

Lidwin van Velden, CEO NWB Bank, sluit zich hierbij aan: “De financiële sector heeft in 2019 haar commitment afgegeven aan het Klimaatakkoord. De financiering van het Klimaatfonds is een mooi voorbeeld van hoe wij als NWB Bank invulling geven aan dit commitment en een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van onder andere CO2.”

Cees Veerman, voorzitter Nationaal Groenfonds, stelt dat de samenleving als geheel voor grote uitdagingen staat op het gebied van duurzame energie, landbouw en circulaire economie. Volgens hem moeten onder andere methaan- en CO2-uitstoot drastisch worden teruggebracht. “Het Klimaatfonds voor de landbouw is een belangrijk middel om hier een bijdrage aan te leveren. Daarbij zullen we steeds kijken met welke projecten we de grootste impact kunnen behalen per beschikbare euro.”