Rabobank richt nieuwe ‘eco-bank’ op: Rabo Carbon Bank

01 maart 2021 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank komt met een opmerkelijk initiatief dat geheel past bij deze tijd, waarin duurzaamheid, klimaatdoelen en CO2-reductie bovenaan de agenda staan. De Rabo Carbon Bank – de naam die aan het initiatief is gegeven – zal vanaf 1 maart van dit jaar worden geleid door Econoom en Rabo-directeur Barbara Baarsma.

Het nieuwe platform koppelt boeren aan grote bedrijven, waarbij de ontwikkeling van CO2-opslag in de bodem en bemiddeling tussen partijen die CO2 opslaan, voorop staat. Rabo Carbon Bank wil boeren helpen hun uitstoot terug te brengen of compenseren.

Bijvoorbeeld door minder pesticide te gebruiken en meer gewassen te kweken, waardoor de uitstoot van CO2 vermindert. Carbon Bank is het platform waar de boer zijn schone lucht kan verkopen, volgens Baarsma. “Niet geld, maar koolstof is de valuta.”
Rabobank richt nieuwe ‘eco-bank’ op: Rabo Carbon Bank

Ambitie

Bedrijven die zich aansluiten bij de Carbon Bank moeten wel enige ambitie hebben, aldus Baarsma. “Wie het niet lukt om zijn uitstoot naar nul te reduceren, kan compenseren. Dat is iets anders dan ‘greenwashing’.” Ze stelt daarom dat het project niet direct gericht is op de zwaarste vervuilers.

Het pilotproject richt zich in eerste instantie op vijftien miljoen kleinschalige Afrikaanse boeren. De boomaanplant waar zij voor zorgen, moet tegen 2025 150 megaton aan CO2-reductie opbrengen. De boeren ontvangen dan een vergoeding voor de koolstofopslag die dat oplevert, totdat hun bomen volgroeid zijn en zij vervolgens daarmee extra inkomsten kunnen genereren.
Groeimarkt

De Carbon Bank, die naar verwachting per 2022 van start gaat, is volgens Baarsma geen ‘idealistisch speeltje’. Baarsma: “Juist in de lage rente-omgeving waarin we nu leven is het belangrijk dat banken op zoek gaan naar producten die ons wat minder afhankelijk maken van interestmargeproducten.” De handel in koolstofkredieten is volgens haar een groeimarkt te noemen. De verwachting is dat de prijs van een ton CO2 (inmiddels ruim €40, een absoluut record) tegen 2030 ruim verdubbeld is.
Barbara Baarsma, CEO Rabo Carbon BankBaarsma geeft tot slot aan: “Rabobank is groot in food en agri. Laten wij dan proberen de sector te verbeteren door minder CO2 uit te stoten, bodems te verrijken en daar aan het eind ook nog een fee mee te verdienen.”

Barbara Baarsma werkt sinds 2016 bij Rabobank. Tot 2019 was zij directeur Kennisontwikkeling bij Rabobank en eindverantwoordelijk voor Rabo Research. Sinds 2019 is Baarsma directievoorzitter van Rabobank Amsterdam.

Naast haar werk bij Rabobank is Baarsma  onder meer hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook schuift ze regelmatig aan in tv- en radio programma’s om veelal economische onderwerpen toe te lichten.