Winst Rabobank komt uit op anderhalf miljard euro

15 augustus 2022 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft een nettowinst van €1.571 miljoen behaald in de eerste zes maanden van dit jaar. Hoewel de bank daarmee zijn stabiele koers heeft voortgezet, doemen er ook een aantal hoofdpijndossiers op. De oorlog in Oekraïne, problemen met de wereldwijde toeleveringsketens, de langetermijneffecten van Covid-19, als ook de invulling van de poortwachtersfunctie zullen de komende tijd naar verwachting een flinke stempel drukken op de cijfers van Rabobank.

Onderaan de streep bleef er zo’n €1,6 miljard winst over, waar vorig jaar nog een kleine €2,2 winst werd geboekt. Het was echter een halfjaar met twee gezichten. Waar de bank 2022 aftrapte met goede resultaten, keerde “dit tij echter na de onwettige Russische inval in Oekraïne”. Het besluit van Rabobank om zich volledig uit Rusland te trekken is zichtbaar in de kredietvoorzieningen: de bank moest zijn stroppenpot met €42 miljoen aanvullen.

De oorlog in Oekraïne bemoeilijkt daarnaast het proces van de bank om zijn AML-afdelingen volledig op orde te brengen. Rabobank ontving eind 2021 een tik op de vingers van De Nederlandsche Bank – de toezichthouder startte een punitief handhavingstraject omdat de bank niet aan de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zou voldoen. De Russische sancties drukken hard op de schaarse capaciteit van de onderzoeksafdeling, waardoor Rabobank zich genoodzaakt ziet om uitstel aan te vragen voor de deadline van het handhavingstraject.

Winst Rabobank komt uit op anderhalf miljard euro

Stikstofcrisis

De bank stelt zich verder zorgen te maken om de stikstofcrisis in Nederland. Volgens bestuursvoorzitter Wiebe Draijer kan de crisis alleen opgelost worden als iedereen weer de dialoog aangaat. “De discussie is terechtgekomen in een fase waarin iedereen naar elkaar wijst.” Draijer stelt de emotie van de boeren te begrijpen, maar denkt dat ze draagvlak verliezen als ze op een agressieve manier actievoeren.

De crisis heeft ook invloed op het beleid van de bank. Men wil namelijk geen boeren financieren die dicht bij Natura 2000-gebieden zitten en het geld willen gebruiken om uit te breiden. “Er zijn nog steeds goede plekken waar boeren wel door kunnen en waar je juist met investeringen en verduurzamingen een boer kan helpen zijn bedrijf degelijker te maken voor de volgende fase, maar dicht rond die natuurgebieden is dat nu wel zeer onwaarschijnlijk”, stelt Draijer tegenover de NOS.

Voorzichtig

Tot slot blikt Draijer op de toekomst. Zo wijst de bestuursvoorzitter op het feit dat de periode van de negatieve rente voorbij is. “En daar zijn we blij mee vanwege de impact die het had op de spaarrekeningen van onze klanten.”

“Echter, andere drukkende invloeden houden aan, zoals de geopolitieke spanningen, inflatie en de verwachte milde recessie die inwerken op ons dagelijks leven en de koopkracht van huishoudens. Bovendien zijn ze van invloed op het economisch klimaat waarin de bank opereert. Het is reden voor de bank om voorzichtig te blijven”, aldus Draijer.