Onduidelijkheid over kosten remt verduurzaming woningmarkt af

13 juli 2022 Banken.nl 2 min. leestijd

Nederland moet verduurzamen. Los gezien van de almaar oplopende energierekeningen heeft de Nederlandse regering bepaald dat 7 miljoen woningen per 2050 aardgasvrij moeten zijn en er voor 2030 maar liefst 1,5 miljoen woningen verduurzaamd moeten zijn. Nederlandse huiseigenaren lijken de noodzaak ook in te zien. Uit onderzoek van de Volksbank onder 1.000 huiseigenaren blijkt dat bijna driekwart van hen in de startblokken staat om met het verduurzamingsproces te beginnen. Praktische rompslomp en benodigde investeringen vormen echter belangrijke barrières.

Zo komt uit het onderzoek naar voren dat zo’n 40% van de ondervraagden opziet tegen de investeringskosten. Tegelijkertijd heeft bijna de helft van de huiseigenaren geen goed zicht op de daadwerkelijke kosten. Kortom: velen zien op tegen iets dat ze eigenlijk niet kunnen kwantificeren. Omdat men weet heeft van de kosten, is het voor huiseigenaren ook onmogelijk om te overzien  in hoeveel jaren de verduurzaming wordt terugverdiend. “Daarmee gaat het direct al mis bij het voornemen om de woning te verduurzamen”, concludeert de Volksbank.

Ook de bijkomende rompslomp speelt huiseigenaren parten. Zo worden de papier rompslop (16%), het aanvragen van offertes (9%) en het kiezen van de juiste leverancier (13%) als flinke belemmeringen genoemd. Verder ziet ook een deel van de respondenten (14%) op tegen het stof en de rommel die zulke bouwingrepen met zich meebrengen.  

Onduidelijkheid over kosten remt verduurzaming woningmarkt af

Woningverbeteraars

Volksbank-directielid Jeroen Dijst merkt op dat ruim een derde van alle CO2-uitsiit in Nederland is toe te schrijven aan de gebouwde omgeving (waaronder woningen). “Wanneer we de CO2-uitstoot definitief willen terugdringen kunnen we een flinke slag slaan door bestaande woningen energiezuinig te maken. En omdat dit past bij onze maatschappelijke rol als bank willen we woningeigenaren hierin stimuleren, adviseren en ondersteunen.

Om consumenten op weg te helpen in hun verduurzamingsproces heeft de Volksbank – samen met dochters SNS, ASN Bank, RegioBank en BLG Wonen – het platform woningverbeteraars.nl opgericht. Middels dit platform worden huiseigenaren stap voor stap geholpen om geïnformeerd de juiste keuzes te maken bij het verduurzamen van hun woning.