Marktaandeel grootbanken in hypotheekmarkt stabiliseert

24 februari 2022 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In het vierde kwartaal van 2021 is de totale hypotheekomzet gegroeid naar €44,7 miljard – een groei van 16,4% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Dat blijkt uit de Hypotheekupdate van consultancybureau IG&H. Uit de analyse komt tevens naar voren dat het marktaandeel van banken in het laatste kwartaal van 2021 licht gedaald is met 0,6 procentpunt.

Hoewel het totaal aantal verstrekte hypotheken groeide, noemt IG&H het opvallend dat het aantal hypotheken afgesloten onder doorstromers met ruim 18% is afgenomen ten opzichte van het vierde kwartaal in 2020. Al met al groeide de hypotheekmarkt over heel 2021 naar een recordhoogte van 515.000 afgesloten hypotheken.

Hypotheekmarktontwikkeling op jaarbasis

Volgens het consultancybureau is de groei in de hypotheekomzet ten opzichte van 2020 grotendeels te verklaren aan de hand van de groei onder starters en over- en bijsluiters. De hypotheekmarkt bleef afgelopen jaar stijgen in zowel het aantal verstrekte hypotheken als de hypotheekomzet. Met name onder starters is er een stijging in de hypotheekomzet: 36,5% ten opzichte van 2020. In 2020 was deze stijging nog 16,9% ten opzichte van het voorgaande jaar (2019).

Gemiddelde hypotheeksom stijgt flink

IG&H noemt het tevens opvallend dat de hypotheekomzet ten opzichte van 2020 veel harder is gestegen (17%), dan het aantal verstrekte hypotheken (8,2%). In 2020 groeide het aantal hypotheken – ten opzichte van 2019 – nog met 21,1%. “Deze kentering in de groei is het resultaat van de problemen in de woningmarkt”, legt IG&H-directeur Joppe Smit uit.

“De aanhoudende sterke stijging in de gemiddelde hypotheeksom draagt veel bij aan de groei van de markt. Dit is een gevolg van de stijging in de huizenprijzen, het krappe woningaanbod en de lage rente.” Het onderzoek laat zien dat de gemiddelde hypotheeksom (exclusief losse overbruggingshypotheken) over heel 2021 met 8,4% is gestegen ten opzichte van 2020 naar €363.000. Een sterkere groei dan in 2020, toen deze nog ‘slechts’ 4,8% bedroeg.

Ontwikkeling gemiddelde hypotheeksom per type sluiter

Het aantal hypotheken voor starters en over- en bijsluiters groeide met respectievelijk 22,4% en 21,2% sterk in 2021. Deze groei is volgens het consultancybureau echter niet terug te zien onder de doorstromers; onder deze groep is het aantal hypotheken zelfs met 2,9% gedaald ten opzichte van 2020. “De daling van het aantal hypotheken laat zien dat het aanbod in de woningmarkt onder druk staat”, aldus Smit.

Marktaandeel grootbanken blijft stabiel

Hoewel het marktaandeel van banken in het vierde kwartaal van 2021 een kleine daling laat zien van 0,6%, is de top drie van hypotheekaanbieders - Rabobank, ING en ABN AMRO - stabiel gebleven met een marktaandeel van 43%. Hoewel Rabobank in 2020 nog de grootste stijger was in het landschap, behoort de bank dit kwartaal tot de top vijf dalers (-0,4%).

Top 5 stijgers en dalers

“Opvallend is dat Allianz de sterkste stijger van het vierde kwartaal is aangezien deze partij in het derde kwartaal van 2021 een daling doormaakte van 1,2 procentpunt.” A.S.R., Nationale Nederlanden, Lloyds Bank en ABN AMRO complementeren de top vijf sterkste stijger in het vierde kwartaal.