Nederlandse financiële instellingen verenigen zich om woningmarkt te verduurzamen

15 november 2021 Banken.nl 2 min. leestijd

Een twintigtal financiële instellingen – waaronder hypotheekverstrekkers, investeerders, dienstverlenende instellingen en overige partijen – hebben zich verenigd in de Energy Efficient Mortgages NL Hub (EEM NL Hub). Het is de bedoeling dat de samenwerking leidt tot de verduurzaming van de Nederlandse hypotheekmarkt.

De samenwerkende partijen (waaronder ING, ABN AMRO, Rabobank en de Volksbank) willen ten eerste een eenduidige interpretatie voor groene hypotheken ontwikkelen en onderhouden, in lijn met recente Europese wet- en regelgeving. Deze wettelijke ‘rechtlijnigheid’ moet vervolgens toegepast worden op de Nederlandse hypotheek- en woningmarkt om duidelijkheid te verschaffen wat voor soort investeringen als duurzaam worden gezien en welke niet. De aangesloten partijen hopen op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de (financiering) van de Nederlandse woningvoorraad.

En dat is nodig ook, claimt het samenwerkingsverband. Volgens hen is de bebouwde omgeving in Nederland verantwoordelijk voor 35% van de totale energieverbruik. “Van alle gebouwen in Europa heeft ongeveer 75% de kwalificatie ‘energy inefficiënt’ terwijl naar schatting 85%-95% van de bestaande bebouwing in 2050 nog in gebruik zal zijn.”

Nederlandse financiële instellingen verenigen zich om woningmarkt verduurzamen

Het proces versnellen

Jaarlijks ondergaat slechts 1% van deze gebouwen een verduurzamingsrenovatie. Om duurzaamheidsdoelstellingen (zoals vastgesteld in de klimaatwet) te halen, is het volgens de deelnemers dan ook noodzakelijk om het proces te versnellen. “Ook in Nederland is de financiering van de verduurzaming van de bebouwde omgeving een belangrijk vraagstuk.”

De hypotheekmarkt speelt, volgens de deelnemers, dan ook een cruciale rol in de klimaat- en energie(transitie)plannen. “De EEM NL Hub is voornemens hieraan bij te dragen door een eenduidige interpretatie te ontwikkelen voor groene hypotheken die de EU Taxonomie ‘vertaalt’ naar de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt met als doel transparantie te creëren voor zowel investeerders als consumenten.”

Wijdverspreid

Overigens staat de Nederlandse Hub niet op zichzelf. Om als hypotheeksector bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen – voortkomend uit de Green Deal en de Europese wet – is de European Mortgage Federation het Energy Efficient Mortgages Initiative gestart. Het Europese initiatief heeft inmiddels in meerdere landen een nationale vertegenwoordiging in de vorm van lokale hubs die onderling met elkaar in contact staan.

De twintig leden van de Energy Efficient Mortgages NL Hub zijn: ABN AMRO. Achmea Bank/Syntrus Achmea, Aegon, Allianz, ASR, Blauwtrust Groep, Calcasa, CMIS, de Volksbank, European Datawarehouse, Hypoport, ING, Intertrust Group, Nationale Nederlanden/Woonnu, NIBC, NHG, NN Investment Partners, Rabobank/Obvion/Visa, Stater en Venn Hypotheken.