NVB: Zorgen bij consumenten over restschuld blijven

11 juni 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Ondanks het voorzichtige herstel van de woningmarkt maken nog steeds veel consumenten zich zorgen over hun financiële toekomst omdat zij bij verkoop van hun woning een aanzienlijke restschuld overhouden. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) na een tussentijdse evaluatie van het informatiepunt restschulden.

Informatiepunt restschulden

In februari lanceerde de NVB het online informatiepunt restschulden, een plek waar mensen terecht kunnen die vragen hebben over restschulden. Tot nu toe bezochten 35.000 mensen deze website. 300 mensen lieten daar vragen en opmerkingen achter. 18 mensen vroegen om een herbeoordeling van een afgewezen verzoek aan de bank voor een hypotheek waarin een restschuld was opgenomen. Enkele daarvan hebben alsnog een hypotheek gekregen. Dit blijkt uit de tussentijdse evaluatie van het informatiepunt, uitgevoerd door de NVB.

Financieren van restschuld

De signalen bevestigen op hoofdlijnen dat banken bereid blijken om restschulden te financieren, aldus de NVB.  In veel situaties blijkt het inkomen van de consument echter ontoereikend om op verantwoorde wijze de restschuld mee te financieren. Financiering van restschulden leidt immers tot hogere maandlasten over een periode van ten minste tien jaar en die moet iemand kunnen dragen. Op advies Vereniging Eigen Huis (VEH) raadt de NVB haar leden aan om die maandlasten duidelijker voor te rekenen aan klanten. Zo kunnen huiseigenaren ook zelf een goede inschatting maken van de financiële gevolgen. 

NVB - Zorgen bij consument

Aanspreekbaarheid

Veel van de vragen die bij het informatiepunt binnen kwamen, horen eigenlijk thuis bij de eigen bank of adviseur. Blijkbaar bestaat hier toch een bepaalde terughoudendheid bij de consument. Voor de NVB is dit een belangrijk signaal. Samen met haar leden zal zij de komende maanden werken aan verbetering van de aanspreekbaarheid van banken op dit punt.

Nieuw verzoek

VEH meldt dat steeds meer geldverstrekkers het afgelopen jaar zijn begonnen met het meefinancieren van restschulden. Bovendien is het sinds 1 januari 2014 mogelijk om restschulden mee te financieren op een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Woningbezitters die vorig jaar tevergeefs zo’n verzoek indienden bij hun bank, kunnen dat verzoek nu alsnog indienen bij het informatiepunt van de NVB óf rechtstreeks bij hun eigen bank.