MiCA Verordening biedt kansen voor Nederlandse cryptodienstverleners

18 juni 2021 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op 24 september 2020 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA). Deze Verordening heeft als doel het reguleren van cryptomarkten binnen de EU.

‘’Met de MiCA Verordening wordt een Europees legal framework voor cryptomarkten opgezet,’’ vertelt Rhodé Betting, consultant bij Charco & Dique. ‘’Crypto-assets die momenteel nog buiten Europese en nationale regelgeving vallen, zoals ‘payment tokens’ en ‘utility tokens’, zullen na inwerkingtreding van de MiCA Verordening ook onder de wetgeving komen te vallen. Dat betekent dat zij zich aan bepaalde wettelijke verplichtingen moeten houden en mogelijk een vergunning nodig hebben. Deze vergunning is iets anders dan het huidige registratieregime voor cryptodienstverleners.’’

Veranderingen ten opzichte van het huidige registratieregime

Hoewel de MiCA Verordening strenger is dan het huidige registratieregime onder de Wwft, biedt MiCA volgens Betting ook kansen. ‘’De Verordening zorgt voor een gelijk speelveld voor alle cryptodienstverleners binnen de EU en verbetert de concurrentiepositie van in Nederland gevestigde cryptodienstverleners. De reden hiervoor is dat DNB in de praktijk als relatief strenge toezichthouder fungeert binnen het registratieregime voor cryptodienstverleners, in tegenstelling tot toezichthouders in andere Europese lidstaten.’’

MiCA Verordening biedt kansen voor Nederlandse cryptodienstverleners

Bovendien kan een vergunning onder de MiCA Verordening ‘gepassport’ worden naar andere EU-lidstaten. Met het huidige registratieregime is dat niet mogelijk. Dit biedt de mogelijkheid om een grotere afzetmarkt te creëren voor Nederlandse cryptodienstverleners. Betting: ‘’Het is dus aantrekkelijk voor cryptodienstverleners om tijdig met zo’n vergunningaanvraag te starten. Alleen op die manier kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de ideale concurrentiepositie en het ‘first mover advantage’ ten opzichte van andere Europese en Nederlandse cryptodienstverleners.’’

Wie vallen er onder de MiCA Verordening?

MiCA definieert drie verschillende soorten uitgevers van crypto-assets en zeven verschillende cryptodienstverleners. Aanbieders van een of meer van de volgende diensten vallen onder de MiCA Verordening:

  • Diensten waarbij advies wordt gegeven over crypto-assets (gepersonaliseerde aanbevelingen aan een derde inzake transacties in crypto-assets en het gebruik van crypto-diensten);
  • Diensten waarbij orders in crypto-assets worden ontvangen en uitgevoerd;
  • Diensten waarbij crypto-assets in de markt geplaatst worden;
  • Diensten waarbij orders in crypto-assets worden afgewikkeld door derde partijen;
  • Diensten waarbij crypto-assets in bewaring worden beheerd;
  • Diensten waarbij een handelsplatform voor crypto-assets wordt geëxploiteerd;
  • Diensten waarbij crypto-assets worden verhandeld tegen fiatgeld of andere crypto-assets.

Een vergunning aanvragen

Voor cryptodienstverleners die onder de MiCA Verordening vallen is er werk aan de winkel. Zij dienen tijdig een vergunning aan te vragen om te mogen opereren als cryptodienstverlener (of om de huidige bedrijfsactiviteiten te mogen voortzetten). ‘’Om zo’n vergunning te krijgen moeten dienstverleners aan meer voorwaarden voldoen dan het geval is bij de registratie onder de Wwft,’’ vertelt Betting. ‘’Zo geldt er een strikte scheiding tussen de klantgelden en het eigen vermogen van de dienstverlener en een eigen vermogenseis van minimaal €50.000.’’

MiCA zal naar verwachting in 2022 in werking treden. Anderhalf jaar later zullen de verplichtingen daadwerkelijk van toepassing worden. Cryptodienstverleners die dan nog geen vergunning hebben zullen hoogstwaarschijnlijk de bedrijfsactiviteiten moeten staken totdat de vergunning is verkregen. 

Een artikel van Charco & Dique