Diversiteit op de werkvloer beter voor bank én klant

10 mei 2021 Banken.nl 2 min. leestijd

Banken spannen zich in voor een inclusieve samenleving, met optimaal toegankelijke diensten en gelijke kansen voor iedereen. Ook binnen de sector is inclusiviteit een belangrijk thema. Multiculturele diversiteit op de werkvloer is daar één aspect van. Onlangs volgden 35 recruiters en leidinggevenden van vijf banken een training inclusief werven – op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Hoe zorg je ervoor de beste kandidaat voor een functie te werven én te behouden? Hoe bewust ben je je van vooroordelen, hoe maak je je handelen inclusief en hoe neem je op een objectieve manier beslissingen? Om die vragen draaide de training inclusief werven, gegeven door een bureau gespecialiseerd in dit onderwerp.

Onderzoek wijst immers uit dat een inclusieve en diverse organisatie creatiever is, gebruikmaakt van meerdere perspectieven en een hogere medewerkerstevredenheid heeft. Dit vertaalt zich in het verbreden van het klantenbestand en betere bedrijfsresultaten.

Diversiteit op de werkvloer beter voor bank én klant

Gelijke kansen

Een diverse medewerkerspopulatie begint bij de werving en selectie van potentiële medewerkers. Voelen zij zich aangesproken door de vacatureteksten? Of zijn de teksten geschreven met het oog op de voorganger of een bepaald type werknemer?

Ook een objectief, gestructureerd selectiegesprek kunnen voeren is belangrijk voor een organisatie die streeft naar diversiteit en naar de beste kandidaat voor een bepaalde functie. Door een gestructureerd gesprek zo veel mogelijk relevante informatie op te halen, kan je de kandidaten – en hun sollicitaties – objectiever met elkaar vergelijken. Zo waarborg je dat de beste persoon voor de baan aangenomen wordt én bied je gelijke kansen voor kandidaten.

Proeverij

De training bood de circa 35 recruiters en leidinggevenden van diverse banken de eerste handvatten voor inclusieve werving en selectie. Aan bod kwamen allereerst de blinde vlek (‘waar zitten mijn eigen vooroordelen en stereotyperingen?’), het schrijven van inclusieve vacatureteksten en het voeren van objectieve selectiegesprekken.

“Alle deelnemende banken hebben inclusiviteit hoog op de agenda”, aldus Ellen Kok, manager arbeidszaken bij de NVB: “Deze gezamenlijke training is een direct resultaat van de interbancaire samenwerking op dit thema en heeft het karakter van een proeverij, waarna iedere bank follow-up op maat kan organiseren.”

Dit artikel is eerder verschenen in Bank | Wereld Online, een uitgifte van de Nederlandse Vereniging van Banken.