NVB beraadt zich op ‘passende bijdrage’ oplossing toeslagenaffaire

09 februari 2021 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil in afstemming met de overheid kijken op welke manier een passende bijdrage kan worden geleverd aan het verhelpen van het leed dat is veroorzaakt in de toeslagenaffaire. De overheid heeft toegezegd de slachtoffers volledig te compenseren, waarbij ze voor 1 mei aanstaande een bedrag van €30.000 van de overheid krijgen als een eerste stap.

De overheid doet ook een dringend beroep op private schuldeisers om schulden kwijt te schelden, omdat de kans bestaat dat het bedrag volledig opgaat aan aflossing of verrekening van schulden die, soms over een periode van jaren, zijn opgebouwd. Of hieraan wordt tegemoetgekomen, kan de NVB nog niet zeggen: “Op dit moment is er te weinig bekend om deze oproep te beoordelen.”

NVB beraadt zich op ‘passende bijdrage’ oplossing toeslagenaffaire

Passende bijdrage

Uiteraard is de vereniging “begaan met het lot” van de slachtoffers, maar ze wijst erop dat het van belang is zorgvuldig te werk te gaan en alles goed op elkaar af te stemmen. De NVB zegt daarom graag met de overheid in gesprek te gaan zodat een passende bijdrage kan worden geleverd aan een oplossing. Ook hoopt men op snelle informatie omtrent de omvang van de problematiek. Bij een voorstel zegt de NVB niet voorbij te zullen gaan aan de belangen van klanten die om andere redenen in ernstige financiële problemen zijn geraakt.

Volledige compensatie

De NVB wil intussen voor haar klanten de situatie beheersbaar houden en daarom bekijken ze deze op individuele basis. Daarnaast willen ze voorkomen dat de financiële positie van deze mensen verder verslechtert totdat de volledige compensatie is overgemaakt. Doorgaans is het beleid van financiële instellingen erop gericht op individuele basis de betrokken klanten te helpen hun financiële situatie onder controle te krijgen.

Lees ookChris Buijink (NVB) over banken en de coronacrisis