DNB maakt kennis over klimaatverandering onderdeel van personentoetsing

02 december 2020 Banken.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Klimaatverandering brengt ook allerhande financiële risico’s met zich mee. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) laat onder meer kennis over klimaat- en milieugerelateerde risico’s en relevante wetgeving daarover vanaf 2021 prominenter terugkomen in toetsingsgesprekken met kandidaat-bestuurders, commissarissen of toezichthouders. 

De Nederlandsche Bank (DNB) hamert al langere tijd op de risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering. Daaronder zitten hele evidente risico’s, zoals een zeespiegelstijging, schade door extreem weer of bijvoorbeeld misoogsten. Al deze risico’s hebben ook betrekking op de financiële sector. Er dreigen bijvoorbeeld forse afwaarderingen op assets wanneer deze onvoldoende verduurzamen. Voor financiële instellingen betekent het een geheel nieuwe vorm van risk-assessment die zij moeten integreren in hun bedrijfsvoering.  

Om ervoor te zorgen dat mensen met de juiste kennis van zaken achter het stuur komen te zitten van ‘s lands financiële instellingen gaat De Nederlandsche Bank (DNB) vanaf 2021 nauwlettender kijken naar kennis over klimaat- en milieugerelateerde risico’s. Daarbij gaat het om kandidaat-bestuurders, om commissarissen en om toezichthouders. DNB geeft aan dat dit betrekking kan hebben op kennis over de risico’s zelf, maar ook over relevante wetgeving en hoe deze invloed heeft op de toekomstige bedrijfsresultaten. 

Neem bijvoorbeeld het kabinetsbesluit over een verplicht minimaal energielabel C voor kantoren in 2023. Het noopt banken en andere financiële instellingen hierop voor te sorteren, wat men doet door te investeren in duurzame vastgoedprojecten. Banken die in een theoretisch geval de boel de boel laten, zitten straks opgescheept met een verzameling sterk in waarde verminderde panden. Wie heeft straks immers nog interesse in een slecht geïsoleerd pand met enkel glas en een dak van asbest?

Banken geven echter blijk van bewustzijn over deze risico’s. Allemaal werken zij toe naar een investeringsportfolio die in toenemende mate in lijn komt met nationaal en internationaal afgesproken klimaatdoelstellingen. Sommige banken beschikken nu zelfs al over een klimaatneutrale balans. Met name voor de grotere banken gaat het echter jaren kosten om dit voor elkaar te krijgen. Ook al vanwege historische posities in zeer winstgevende maar vervuilende sectoren als de olie- en gasindustrie, die alleen geleidelijk aan kunnen worden afgebouwd.  

Naast kennis over de materiële risico’s en over relevante wetgeving, zal de personentoetsing kijken naar de capaciteiten om zulke risico’s te identificeren en – minstens zo belangrijk – te monitoren en te beheersen, in de specifieke context van de functie en de instelling. “Zo verwachten we van een bestuurder die verantwoordelijk is voor het risicobeheer binnen de onderneming, diepgaandere kennis, ervaring en competenties op de genoemde elementen dan een bestuurder met een meer algemene portefeuille”, duidt DNB. De nieuwe criteria worden per 2021 een vast onderdeel van de personentoetsing. 

Lees ook:
Engelse centrale bank ontwikkelt modellen voor invloed klimaatrisico’s