Engelse centrale bank ontwikkelt modellen voor invloed klimaatrisico’s

20 december 2019 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De Bank of England is bezig met de ontwikkeling van verschillende scenario’s waarin het risico van klimaatverandering voor financiële instellingen centraal staat. In de basis is het een soort stresstest, met een horizon van dertig jaar. 

Er heerst wereldwijd een redelijke consensus dat het klimaat verandert, al wordt de invloed van de mens daarop regelmatig ter discussie gesteld. Hoe het ook zij, het strekt voor zowel de publieke als de private sector tot de aanbeveling om voorbereidingen te treffen of op zijn minst een plan van aanpak klaar te hebben liggen. De Engelse centrale bank ontwikkelt daarom een drietal scenario’s om de weerbaarheid van financiële instellingen te testen. 

Verschillende invloeden

Klimaatrisico’s kunnen zich in allerlei vormen aandienen. Een voorbeeld is de invloed van extreem weer. Twee jaar terug zorgde een bui met hagelstenen als tennisballen voor veel schade in de Brabantse glastuinbouw. Allianz moest van de rechter de portemonnee trekken, omdat het hagelschade niet specifiek had uitgesloten, waar Interpolis dat wel had gedaan. Een ander voorbeeld is niet-duurzame beleggingsportefeuilles. Beleggingen in fossiele energie zouden zomaar plotsklaps in waarde kunnen verminderen. Is het niet omdat duurzaam aantrekkelijker wordt, dan wel omdat fossiele grondstoffen ooit op raken. Een derde voorbeeld is verandering in regelgeving. Europese of mondiale beleidsmakers kunnen zomaar besluiten tot rigoureuze maatregelen, waar banken, verzekeraars en pensioenfondsen vervolgens op moeten reageren. 

De Bank of England erkent het risico dat klimaatverandering vormt voor de financiële sector. Zoals reeds aangestipt gaat het om drie verschillende scenario’s. Deze variëren van op tijd maatregelen nemen, op een laat moment maatregelen nemen tot helemaal geen maatregelen nemen. Zowel banken als verzekeraars moeten de ‘klimaatstresstest’ ondergaan. Saillant is dat de centrale bank de uitkomsten alleen in algemene zin zal publiceren, dus over de hele financiële sector bekeken. De bank publiceert geen individuele resultaten, maar wellicht dat ze er op de achtergrond wel aangewend worden. 

De klimaatrisicomodellen zijn onderdeel van de zogeheten BES, de Biennial Exploratory Scenario. President van de Bank of England Mark Carney licht toe: “De BES is een experiment, dat voortborduurt op maatregelen ten aanzien van het meenemen van klimaatrisico’s die al door bedrijven en toezichthouders zijn genomen. Klimaatverandering zal op vrijwel elke financiële asset invloed hebben. Met de BES willen we het financiële systeem weerbaar maken voor dergelijke veranderingen.”

Nederland

Met betrekking tot Nederland heeft De Nederlandsche Bank (DNB) eerder ook al soortgelijke maatregelen genomen. Onder meer in de publicatie ‘De Nederlandse financiële sector veilig achter de dijken’, waarin wordt ingegaan op de invloed van klimaatrisico’s. De conclusie van dat rapport is dat Nederlandse banken aardig op weg zijn, maar tegelijkertijd nog een lange weg te gaan hebben. Ook heeft DNB aangegeven klimaatrisico’s een belangrijke rol te laten spelen in haar toezicht en vaker in gesprek te gaan met financiële instellingen over klimaatrisico’s en de noodzaak van duurzame bedrijfsvoering