ING wil kredietportefeuille in lijn brengen met klimaatdoelen

19 september 2018 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

ING heeft aangegeven te beginnen met het beoordelen van de kredietportefeuille met het klimaat als uitgangspunt. Om meer specifiek te zijn, de klimaatdoelen zoals opgesteld in het Akkoord van Parijs. De oranje bank beoordeelt nieuwe leningen op toekomstbestendigheid van de bedrijfsresultaten en in welke mate ze leningen kunnen terugbetalen als er sprake is van strengere milieuregels.

De strategie van ING wordt door de bank zelf de ‘Terra approach’ genoemd, vrij vertaald de ‘Aarde-benadering’. Per sector bekijkt de bank welke verandering in technologie nodig is om te voldoen aan de gestelde voorwaarden van het klimaatakkoord. En uiteraard welke kosten daarbij komen kijken. “Banken hebben een verantwoordelijkheid om positieve veranderingen te financieren en daar handelen we naar. We geloven dat de Terra approach ons in staat stelt om daadwerkelijk verschil te maken”, aldus Isabel Fernandez, hoofd zakelijk bankieren bij ING. 

ING wil kredietportefeuille in lijn brengen met klimaatdoelen

ING gaat zowel nieuwe bedrijven als het bestaande portfolio doorlichten beoordelen op hoe toekomstbestendig ze zijn en in welke mate ze solvabel blijven als strengere milieuregels zorgen voor hogere kosten. Enerzijds wil ING ervoor zorgen dat bedrijven hun leningen terugbetalen, anderzijds draagt ING bij aan meer oog voor duurzaamheid. Pessimisten zullen wellicht betogen dat ING dat eerste als hoofddoel beschouwt. Echter, soms kan het ook gewoon zo zijn dat het mes perfect aan twee kanten snijdt.

Vier jaar voorbereiding

ING heeft in totaal zo’n €500 miljard aan bedrijfsleningen uitstaan, het is dus beslist geen sinecure om voor elk bedrijf te bepalen of ze wel of niet flexibel genoeg zijn om klimaatbeleid succesvol binnen de bestaande (financiële) kaders te integreren. ING gaat dan ook niet over één nacht ijs, de bank heeft vier jaar gewerkt aan beoordeling van de kredietportefeuille. Die vier jaar zijn besteed aan het verkrijgen van de juiste gegevens, koppeling aan de juiste kredietproducten en uiteindelijk inbedding van de juiste klimaatscenario’s.