Van Lanschot werkt solide aan koerswijziging

19 mei 2014 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Van Lanschot heeft in het eerste kwartaal ongeveer net zo gepresteerd als een jaar eerder. Ook blijkt de kapitaalpositie van de bank sterk. “We zijn tevreden over de voortgang die we hebben geboekt in de eerste drie maanden van het jaar. Van Lanschot heeft dit kwartaal een positief resultaat behaald dat vergelijkbaar is met dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast verloopt de uitvoering van onze wealth management strategie conform plan. Daarmee zetten we de positieve ontwikkeling die vorig jaar is ingezet voort”, aldus Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot.

Kernactiviteiten dragen bij aan winst eerste kwartaal

Alle drie de kernactiviteiten Private Banking, Asset Management en Merchant Banking hebben bijgedragen aan de winst in het eerste kwartaal. Hoeveel winst Van Lanschot precies heeft behaald is niet bekend gemaakt. In het eerste kwartaal van vorig jaar boekte de bank een nettowinst van €24,8 miljoen. Het beheerde vermogen steeg de eerste drie maanden van dit jaar met €2,4 miljard naar €55,9 miljard, wat als een ‘solide’ groei bestempeld kan worden. Van Lanschot geeft geen concrete winstverwachting voor heel 2014.

van Lanschot Bankiers

Uitvoering nieuwe strategie loopt volgens plan

Van Lanschot kondigde vorig jaar een koerswijziging aan van zijn wealth management strategie. Het bankbedrijf profileerde zich tot dan toe vooral als een bank voor rijke mensen en familiebedrijven. Van Lanschot maakte bekend dat het zijn klantenkring wil gaan verbreden door zijn diensten ook aan te bieden aan mensen met een kleinere beurs. Volgens mededeling van de bank verloopt de uitvoering van de nieuwe strategie volgens plan. De rentemarge stond wel onder druk als gevolg van een diversificatie van het fundingsprofiel. Analisten gaan er echter vanuit dat de fundingskosten op termijn zullen dalen, naarmate de niet-kernactiviteiten worden afgewikkeld. De kosten bleven per saldo vlak. De krimp van het personeelsbestand was in balans met de hogere investeringen in de dienstverlening.

Kernkapitaalratio ligt verbetert

Van Lanschot spreekt ook van een sterke kapitaalpositie met een kernkapitaalratio (core tier 1) van 13,3%. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van eind vorig jaar toen de kernkapitaalratio 13,1% bedroeg. Al eerder dit jaar bleek uit een balansonderzoek dat de kapitaalbuffers van de bank sterk genoeg zijn om ook nog zwaardere economische omstandigheden aan te kunnen. Analist Albert Ploegh van ING stelde op de site belegger.nl dat Van Lanschot in het eerste kwartaal een ‘solide’ verbetering van de kapitaalpositie heeft laten zien, mede dankzij een afbouw van de portefeuille zakelijke kredieten en vastgoedleningen. De verliezen op leningen waren in lijn met die van vorig jaar. Dat is volgens Ploegh een tegenvaller, hij had gerekend op een kleine afname.