De diverse typen RegTechs en voordelen voor organisaties

04 september 2020 Banken.nl 6 min. leestijd

Regulatory Technology (RegTech) is een almaar populairder werkgebied aan het worden. Rhodé Betting, consultant bij adviesbureau Charco & Dique, legt uit welke verschillende typen RegTech onderscheiden kunnen worden en hoe organisaties van RegTech kunnen profiteren.

Als deelgebied van het bredere fintech en een samentrekking van de woorden ‘regulatory’ en ‘technology’, omvat RegTech technologische ondersteuning bij het naleven van wetten en regels door financiële instellingen. RegTech is zelf onder te verdelen in verschillende gebieden. Voor banken is RegTech inmiddels een bijna noodzakelijke vorm van ondersteuning bij het bereiken en behouden van het gevraagde complianceniveau.  

RegTech steeds populairder

“Het gebruik van technologieën binnen het regulatory landschap is ‘hot’”, stelt Rhodé Betting, consultant bij adviesbureau Charco & Dique: “Financiële instellingen investeren – en dus innoveren – steeds meer in tweede- en derdelijnsfuncties. Vaak is dit noodzakelijk. Vanwege de druk vanuit de toezichthouders en door de toenemende complexiteit van wet- en regelgeving en bedrijfsvoering.”

Betting legt uit dat de RegTech-sector de afgelopen periode een flinke boost heeft gekregen: “Zulke digitale systemen, processen en tools zorgen voor een kostenefficiënte werkwijze, waarmee financiële instellingen 100% compliant kunnen zijn. De automatisering van (en inzicht in) grote hoeveelheden data, biedt daarnaast de mogelijkheid om de kwaliteit van dienstverlening en de compliancefunctie in het algemeen te verhogen.”
Rhodé Betting, Charco & Dique

RegTech kan worden onderverdeeld in verschillende subcategorieën, met elk hun eigen toepassingsgebieden:

Zo bestaat LegalTech uit software en processen die helpen bij het detecteren van wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze technologie kan ook helpen bij het interpreteren van de wijzigingen en het uitvoeren van een globale impact assessment. ComplyTech draait om de ondersteunende systemen en software, die personeel helpen te handelen conform intern beleid en procedures. ComplyTech helpt bij het implementeren en uitvoeren van de beheersmaatregelen van een financiële instelling.

MonitorTech ondersteunt bij het monitoren van de effectiviteit van de beheersmaatregelen die een financiële instelling getroffen heeft. Software kan helpen bij het systematisch analyseren van alle data die de financiële instelling heeft. Ook kunnen bepaalde technieken de compliancefunctie ondersteunen bij het herkennen en voorspellen van trends en patronen binnen de organisatie, zodat tijdig ingegrepen kan worden. ReportTech zijn software en processen die helpen bij het juist en tijdig rapporteren van gegevens naar bijvoorbeeld toezichthouders. Voorbeelden zijn effectentransacties, kredietoverschrijdingen die gerapporteerd (en weer afgemeld) moeten worden bij het BKR en de balansinformatie die ieder kwartaal naar de DNB/ECB moet worden gerapporteerd. Ook software die zorgt voor de rapportages naar de Belastingdienst kan hieronder vallen.

DataExchangeTech: Financiële instellingen zijn steeds meer afhankelijk van elkaar in de zin van dat ze (veel) informatie moeten uitwisselen. Systemen en software die helpen bij het onderling uitwisselen van informatie zijn noodzakelijk voor partijen om efficiënt te blijven opereren. DataExchangeTech ziet niet toe op een specifiek onderdeel van de compliance cycle, maar is noodzakelijk voor een adequate uitvoering van operationele processen en compliance met wettelijke verplichtingen.

Anno 2020 zijn er wereldwijd ongeveer 380 RegTech-bedrijven actief. Naast bovenstaande bekende sub-onderwerpen van RegTech zijn er ook RegTechs die focussen op specifieke werkzaamheden zoals risk management, transactiemonitoring, regulatory reporting en identity management.

“Anno 2020 zijn er wereldwijd ongeveer 380 RegTech bedrijven actief.”

Volgens Betting zijn er verschillende redenen aan te voeren waarom organisaties gebruik zouden moeten maken van RegTech.

Efficiency en kostenbesparingen

Om te beginnen kan het zorgen voor meer efficiency en leiden tot besparingen op kosten, middelen en tijd van medewerkers. Betting: “Het constant op zoek blijven naar oplossingen om de kosten te verlagen is belangrijk, want door toenemende regeldruk zullen compliancebudgetten ook de komende jaren blijven stijgen.”

Voorspellingen op basis van data

RegTech zorgt verder voor een toename in kwaliteit van het niveau van compliance binnen een financiële instelling. RegTech-oplossingen kunnen namelijk sneller en beter grote datasets analyseren en interpreteren dan mensen. Betting: “Hierdoor kunnen computers voorspellingen doen op basis van historische data op een wijze die een compliance officer niet (handmatig) kan nabootsen.“

Consistente naleving van wet- en regelgeving

Bovendien vereenvoudigt RegTech de implementatie en monitoring van naleving op wet- en regelgeving voor financiële instellingen die bepaalde mandaten op decentraal niveau hebben belegd. “Daar waar lokale entiteiten van een internationaal opererende instelling veelal zelf wetswijzigingen kunnen interpreteren en implementeren, kan RegTech helpen bij de consistentie – en dus de kwaliteit – daarvan binnen de gehele groep”, legt Betting uit.

Overnemen van administratieve taken

Daarnaast kunnen RegTech-oplossingen de compliance officer veel saaie klusjes uit handen nemen, waardoor deze tijd kan vrijspelen voor belangrijkere zaken, zoals het voorkomen van incidenten, het adviseren van de organisatie over wetswijzigingen en het uitvoeren van compliance monitoring.

Overzicht en inzicht in de wettelijke verplichtingen

Ten slotte kan RegTech de focus van medewerkers versterken, door duidelijk inzicht en overzicht te bieden in de wettelijke verplichtingen (het legal framework) voor de betreffende afdeling en/of functie. Betting: “Bepaalde RegTech-oplossingen zijn in staat om afhankelijkheden en inzichten in kaart te brengen tussen gerelateerde regelgevingsonderwerpen en/of trajecten.”

Door deze met elkaar te verbinden krijgen stakeholders inzicht in de impact die de verschillende regels of wettelijke normen (zoals MiFID II, MiFIR, MAD II, MAR en PRIIPs) hebben op specifieke bedrijfsonderdelen, entiteiten binnen de groep of zelfs gehele ketens.

Hierdoor hoeven collega’s zich niet met dezelfde werkzaamheden bezig te houden. Ook zijn de stappen die de financiële instelling zet hierdoor beter traceerbaar, met een betere audittrail als resultaat. Betting voegt toe: “Daarnaast ontstaat er transparantie wat betreft de verwevenheid tussen wetgeving, mazen in de wet en het compliancebeleid van de financiële instelling. Zowel transparantie als traceerbaarheid zijn noodzakelijk voor adequaat compliance-management.”

Het bovenstaande artikel is een bewerking van een artikel van Rhodé Betting en Gijs van Schalkwijk, beiden werkzaam bij Charco & Dique, een adviesbureau gespecialiseerd in compliance, legal en risk management.