DNB: grootbanken moeten systeembuffers verhogen

02 mei 2014 Banken.nl 1 min. leestijd

Begin deze week gaf De Nederlandsche Bank (DNB) aan dat ING, ABN AMRO, SNS Bank en Rabobank richting 2019 grotere systeembuffers nodig hebben om extra bestand te zijn tegen mogelijke scenario’s in de toekomst waarin ze failliet kunnen gaan. Een grote kamermeerderheid stemde in februari in met de plannen. 

De Nederlandsche Bank
In lijn met wat DNB drie jaar geleden voorstelde moeten tussen 2016 en 2019 de vier grootste banken van Nederland hun kapitaalbuffers verhogen tussen de 1% en 3%. Inmiddels maakte DNB deze week bekend hoe de percentages er per bank uit komen te zien. De drie grootste banken, Rabobank, ABN AMRO en ING zouden volgens DNB hun buffers moeten verhogen met 3%. SNS Bank zou volgens de centrale bank de buffers met 1% moeten verhogen. 

Opgeslagen geld - DNB, ING, RABO, ABN AMRO, SNS BANK

Diverse factoren liggen aan de percentageberekening ten grondslag. Als eerste criterium wordt de grootte van de bank beschouwd ten opzichte van het Bruto Nationaal Product in Nederland. Verder wordt gekeken naar de relatie van de bank tot andere financiële organisaties en tenslotte wordt gekeken hoe makkelijk bepaalde essentiële rollen die de banken innemen gesubstitueerd kunnen worden.