Autoriteit Persoonsgegevens: banken mogen betaalverkeer niet analyseren voor reclame

04 juli 2019 Banken.nl 3 min. leestijd

Volgens toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) past het banken niet om rekeninginformatie in te zetten voor commerciële doeleinden als gepersonaliseerde reclames. ING kondigde dit voornemen onlangs aan, wat directe leidde tot maatschappelijk en politiek geruis. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geeft aan graag hierover in gesprek te gaan met de toezichthouder.

Begin juni kondigde ING aan transactiedata van gebruikers in te willen zetten voor gepersonaliseerde reclame. De oranje bank benadrukte direct dat het uitsluitend gaat om eigen diensten en producten, niet om doorverkoop aan andere commerciële partijen. ING stelde dat het ontvangen van gerichte reclame door klanten op prijs wordt gesteld, in tegenstelling tot willekeurige reclame. De AP stelt de laatste weken veel berichten te hebben ontvangen van bezorgde klanten. Daarom komt de toezichthouder nu met een waarschuwing richting de NVB, om alle Nederlandse banken erop te wijzen dat ze betaalgegevens niet zomaar mogen inzetten voor gepersonaliseerde aanbiedingen.  

Compleet beeld iemands leven

“Betaalgegevens geven zo’n beetje een compleet beeld van iemands leven: waaraan besteed je je geld, van welke verenigingen ben je lid, met wie ga je om, welke patronen zijn zichtbaar? Daarom vindt de AP het belangrijk de bankensector te wijzen op de privacyregels”, laat Katja Mur optekenen, bestuurslid van de AP. Hoewel ING de enige bank is die publiek heeft aangegeven persoonlijke gegevens te gebruiken voor direct-marketing zegt de toezichthouder aanwijzingen te hebben dat meer banken dit doen. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat ABN AMRO al enige tijd persoonlijke aanbiedingen doet op basis van transactiegegevens. De bank geeft aan dit te doen om klanten beter en relevanter van dienst te zijn. Rabobank geeft aan het te overwegen. Net als ING van plan is werkt ABN AMRO met een zogeheten opt-out. Klanten moeten zelf aangeven dat ze níet willen dat dit gebeurt. ING is trouwens nog niet begonnen met het sturen van gepersonaliseerde reclame op basis van rekeninggegevens. 

De NVB geeft in een verklaring aan op de hoogte te zijn van de privacywetgeving, maar benadrukt ook de verantwoordelijkheid die banken hebben richting hun klanten. Een woordvoerder van ING noemde eerder al het voorbeeld van het aanbieden van een reisverzekering wanneer iemand een vakantie heeft geboekt. Ook wijzen banken volgens de NVB graag op mogelijke voordelen, bijvoorbeeld een studentenrekening als iemand stortingen van DUO krijgt.  

Graag in gesprek

De NVB vraagt zich verder hardop af hoe de opstelling van de AP “zich verhoudt tot een toekomst waarin data voor veel bedrijven steeds belangrijker worden, met het feit dat de privacyregelgeving ruimte biedt om verantwoord gebruik te maken van data en met het feit dat in het verleden het gebruik van betaaldata voor marketingdoeleinden door banken door de voorganger van de AP (College bescherming persoonsgegevens, red.) werd toegestaan. De privacyregels zijn op dit punt niet veranderd.”

Nederlandse banken willen daarom graag in gesprek met de AP om helderheid te scheppen. Namens de banken geeft de branchevereniging aan altijd zorgvuldig om te gaan met de data van hun klanten.