KAS: EMIR en implicaties voor niet geclearde derivaten

17 april 2014 Banken.nl 1 min. leestijd
Profiel

EMIR is inmiddels al meer dan anderhalf jaar (sinds 16 augustus 2012) van kracht. De gevolgen voor de markt en de handelende partijen zijn niet gering geweest. Ondertussen moeten de meest verstrekkende implementaties nog gaan plaatsvinden, aldus Edgar Kooter, Sales Director Institutional Services bij KAS Bank.

De meest recente mijlpaal

Een belangrijk onderdeel van EMIR is de verplichte rapportage van derivatentransacties aan transactieregisters. “De laatste maanden is KAS BANK druk bezig geweest met het inrichten van de (geautomatiseerde) communicatie met onze klanten aan de ene kant en met het transactieregister REGIS-TR aan de andere kant”, vertelt Kooter. Dit alles ten behoeve van de melding van derivatentransacties, zodat de ESMA (de Europese toezichthouder) deze gestructureerd en volledig in kaart krijgt. Op uur-U, 12 februari 2014, zijn de eerste transacties succesvol gemeld. Inmiddels melden wij dagelijks duizenden nieuwe transacties en zelfs de volledige portefeuilles (als resultaat van historische transacties) van bijna 100 partijen.

KAS Bank

To clear or not to clear, that’s the question!

Door veel partijen wordt het voldoen aan de clearing-verplichting als de grootste uitdaging onder EMIR gezien. Echter, de risicomitigerende vereisten voor bilaterale contracten zijn minstens zo uitdagend. “De transacties en posities die wij tot nu toe aan het register hebben gemeld bestaan voor 51% uit Interest Rate Swaps (IRS) en voor 16% uit Credit Default Swaps (CDS). Dat betekent dat een derde van alle gemelde transacties en openstaande posities van onze klanten NIET van het type zijn waarvoor de clearingverplichting in zal gaan”, aldus Kooter.

Implicaties voor niet geclearde posities

De openstaande posities (33%) die nu nog buiten de clearingvereisten vallen zullen allerminst aan de aandacht van de toezichthouder ontsnappen. De risico beperkende maatregelen voor deze posities zullen naar het niveau van de centraal geclearde posities getild moeten worden. Dit betekent dat dezelfde strikte afspraken dienen te worden gemaakt, vastgelegd en nageleefd als bij geclearde posities, aldus Kooter.