Nog niet alle banken helemaal transparant bij berekening boeterente

09 mei 2019 Banken.nl 3 min. leestijd

Een meerderheid van de Nederlandse banken laat nog steeds steken vallen bij het opstellen van een transparantie berekening van de boeterente. Tot die conclusie komt online hypotheekadviseur Ikbenfrits, dat 118 herberekeningen van boeterentes van 14 geldverstrekkers controleerde op fouten.

Vervroegd aflossen en het oversluiten van hypotheken hebben consumenten de laatste jaren veel opgeleverd. Aanvankelijke berekeningen over de opbrengsten van een hypotheek konden de prullenbak in en bleken aan het einde van de looptijd ineens een stuk minder op te brengen. Om dit verlies te compenseren werkten zij met boeterentes. Niet zelden leidde dit onderaan de streep tot verlies voor de consument. Bovendien zaten er substantiële verschillen tussen de berekeningen van verschillende geldverstrekkers.

Drie geldverstrekkers houden zich volledig aan leidraad

Toezichthouder AFM stelde in 2017 een leidraad op waar zij zich aan moesten houden. In 2018 bleek dat nog niet elke instelling zich voldoende hield aan de voorschriften, wat tot ongenoegen leidde bij de AFM. Nieuw onderzoek van online hypotheekadviseur Ikbenfrits wijst erop dat er nog steeds malversaties zitten in berekeningen die consumenten voorgelegd krijgen. ABN AMROING en Westland Utrecht houden zich als enige helemaal aan de leidraad.

Nog niet alle banken helemaal transparant bij berekening boeterente

Ikbenfrits onderzocht 118 herberekeningen die aan consumenten voorgelegd zijn. In totaal werden deze op 22 verschillende punten beoordeeld. Overigens zijn niet alle punten onderdeel van de AFM-leidraad. Een aantal zijn er ook van Ikbenfrits zelf. De korte conclusie: een groot aantal voldoet nog steeds niet aan de leidraad. De aflosnota’s bevatten bijvoorbeeld onvoldoende relevante informatie om tot een transparantie berekening te kunnen komen.

Achterdocht troef

“Het gaat natuurlijk ook om een gevoel van rechtvaardigheid”, zegt Michiel Lensink van Ikbenfrits.nl. Hij vindt de houding van banken onbegrijpelijk. “De mensen betalen een heel hoog bedrag: het zijn geen honderden euro's, het zijn soms duizenden en soms tienduizenden euro’s. Het feit dat banken als de Rabobank vinden dat ze zich niet aan de regels hoeven te houden daar zijn mensen helemaal klaar mee. Dat banken keer op keer op keer de boel belazeren en mensen vertrouwden het niet meer. Vroeger kon je misschien zeggen als bank: het klopt, vertrouw maar die bedragen. Maar de banken hebben natuurlijk afgelopen jaren laten zien dat ze niet echt te vertrouwen zijn. Dus mensen zijn ook een stuk achterdochtiger.”

Aan de woorden van Lensink is weinig mis te verstaan. In het geval van de Rabobank doelt hij onder meer op de weigering van de bank een pro forma aflosnota te versturen, wat wettelijk verplicht is. Ikbenfrits concludeert dat bij wel verstuurde aflosnota’s deze op vijf punten niet voldoet aan de AFM-regels. De grootste hypotheekverstrekker van het land komt het slechtste uit de bus bij dit onderzoek. Volgens Lensink bevatten aflosnota’s van Rabobank stelselmatig te weinig informatie.

‘Niet zoals het hoort’

Rabobank erkent dat er fouten zijn gemaakt, blijkt uit een reactie aan tv-programma Radar, dat de zaak ook opgepikt heeft. “Uiteraard wil Rabobank transparant zijn over de dienstverlening naar onze klanten. Daar hoort ook bij dat wij klanten een pro-forma aflosnota verstrekken op het moment dat dat gewenst is. Helaas blijkt nu dat het verstrekken van de nota bij een klein aantal klanten niet goed is gegaan. Dat is niet zoals het hoort. Het meesturen van een berekening was tot voor kort nog geen vast onderdeel van hoe wij onze klanten informeren. Dat heeft Ikbenfrits dus terecht geconstateerd. We hadden dit zelf ook in het vizier.”

Met het onderzoek van Ikbenfrits is ongetwijfeld nog niet alles gezegd. Het feit dat er voor de tweede keer tekortkomingen zijn ontdekt in een onderzoek naar hoe geldverstrekkers deze kwestie aanpakken zal er ongetwijfeld voor zorgen dat er binnen afzienbare tijd opnieuw een een proef komt.