AFM maant hypotheekaanbieders voor te hoge boeterente vervroegd aflossen

28 juni 2018 Banken.nl 3 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) overweegt om meerdere hypotheekaanbieders aan te pakken, omdat zij consumenten teveel in rekening brengen voor vervroegd aflossen op de hypotheek. De hypotheekaanbieders moeten van de toezichthouder snel gaan voldoen aan de wettelijke normen én de consumenten in kwestie compenseren.

De misstanden bij een deel van de Nederlandse hypotheekaanbieders kwamen aan het licht tijdens een onderzoek bij vijftien verschillende partijen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bekeek per aanbieder tien dossiers met verschillende hypotheekvormen. Van de vijftien aanbieders bleek een meerderheid van negen tenminste één dossier te bezitten waar een te hoge boeterente is gerekend aan consumenten die vervroegd aflosten. In totaal vond de toezichthouder fouten in 32 van de 150 onderzochte dossiers.

Vorig jaar introduceerde de AFM een leidraad voor de tarieven die hypotheekverstrekkers mogen rekenen voor vervroegd aflossen. Het aantal vervroegd aflossers en oversluiters is de laatste jaren flink toegenomen door de lage rentestanden. De vergoeding die banken hiervoor rekenden als gevolg van misgelopen inkomsten werd in juli 2016 door de Mortgage Credit Directive (MCD) aan banden gelegd.

AFM treft fouten in 32 van 150 onderzochte dossiers

Verschillende oorzaken

Het in rekening brengen van een te hoge boeterente heeft niet altijd dezelfde oorzaak, zo laat de AFM weten. De toezichthouder identificeert drie verschillende oorzaken:

  • Individuele fouten die zijn gemaakt door onjuiste invoer van gegevens bij de berekening.
  • Een onjuiste inrichting van systemen die fouten veroorzaken, bijvoorbeeld door het hanteren van onjuiste renteopslagen.
  • Een onjuiste benadering van het financiële nadeel, bijvoorbeeld door het naar boven afronden van de resterende rentevaste periode.

De AFM heeft verder kritiek op de aflosnota’s van hypotheekverstrekkers. Die zijn regelmatig onduidelijk of zelfs onvolledig. Bij alle aanbieders ontbraken één of meerdere onderdelen, waardoor huizenbezitters de berekening niet goed konden volgen. Bij drie aanbieders miste er volgens de AFM zelfs zoveel informatie dat de huizenbezitters volledig in het duister tastten over de opbouw van de berekening.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) geeft in een verklaring aan dat ze bereid is om met de AFM te bezien op welke manier de informatieverstrekking te verbeteren. Banken benadrukken bovendien dat banken dat onjuiste berekeningen grotendeels zijn hersteld of op korte termijn zullen worden hersteld.

VEH niet blij

De belangenvereniging voor huizenbezitters Vereniging Eigen Huis (VEH) is vanzelfsprekend ‘not amused’ over de uitkomsten van het onderzoek van de AFM. In een verklaring noemt VEH de banken ‘onzorgvuldig en hardleers’. ''Het klantbelang staat nog steeds niet voorop bij de banken, hiermee wordt het vertrouwen in de financiële sector weer geschaad'', zegt Nico Stolwijk van VEH. De belangenvereniging uit verder kritiek op de AFM, die geen namen noemt in het onderzoek.