ING en de Volksbank compenseren klanten voor te hoge boeterente

28 mei 2018 Banken.nl 2 min. leestijd

Klanten die in het verleden teveel boeterente hebben betaald over hun hypotheek bij ING of de Volksbank kunnen rekenen op compensatie. In totaal gaat het om bijna 30.000 klanten, die een te hoge boeterente hebben af moeten dragen wanneer zij extra aflosten of hun hypotheek aanpasten.

Het balletje werd aan het rollen gebracht door de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis (VEH). Zij maakten melding van consumenten die door verschillende banken onterecht hoge boeterentes hebben betaald tussen 2011 en 2016. Het ging daarbij om gevallen waarbij consumenten extra aflosten op hun hypotheek of een aanpassing van hun hypotheek vroegen, naar een lagere rente bijvoorbeeld.

Volgens onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) viel de boeterente die banken rekenden stelselmatig in het voordeel van de banken uit. Dat resulteerde in strengere regelgeving vanuit de AFM, die banken verplichtte gevallen van na juli 2016 met terugwerkende kracht recht te zetten. Daarmee was er nog geen oplossing voor de periode vóór 2016. Die komt er nu uiteindelijk toch, want ING en de Volksbank geven aan consumenten ook voor de periode 2011-2016 te gaan compenseren.

Klanten kunnen teveel betaalde boete terugzien

Voor ING gaat het om ongeveer 7.000 klanten, waarvoor de bank een bedrag van circa €10 miljoen heeft gereserveerd. Een woordvoerder geeft aan dat de klanten het bedrag inmiddels zelfs al op hun rekening ontvangen hebben. Bij de Volksbank gaat het om ongeveer 20.000 hypotheekklanten, verdeeld over de labels SNS, RegioBank en BLG Wonen. Zij zijn afgelopen vrijdag allemaal persoonlijk geïnformeerd, aldus een woordvoerder.

De Consumentenbond en VEH zijn met name te spreken over de compensatie van de Volksbank. De Volksbank geeft aan dat ze al gestart waren met eigen onderzoek naar de manier waarop de vergoedingen waren berekend. Het bleek dat dit op sommige vlakken beter had gekund. De bank heeft het moreel appel van de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis aangegrepen als uitnodiging om in gesprek te gaan. De aangepaste manier van berekenen die de Volksbank voorlegde aan hun klanten vonden de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis passend en eerlijk: “We zijn heel tevreden. Dit is een goede regeling voor klanten,’’ aldus de directeur van de Consumentenbond Bart Combé. De belangengroep is echter nog niet tevreden over de reactie van de bankensector als geheel. Naast dat zij de compensatie van ING onvoldoende vindt, worden ook de andere banken opgeroepen actie te ondernemen.

Geen plannen Rabobank en ABN AMRO

Want hoe zit het dan met die andere banken? ‘s Lands grootste hypotheekverstrekker Rabobank geeft aan geen plannen te hebben voor compensatie, omdat er geen benadeelde groep is. Een woordvoerder van Rabobank geeft aan: ,,Het speelt niet bij ons. Wij hebben de kosten in het verleden altijd conform de geldende voorwaarden berekend. Als er al eens een fout is gemaakt is die al gecorrigeerd.” De andere grote bank ABN AMRO laat eenzelfde geluid horen.