'Financiële bedrijven overtreden wet vaker dan gemiddeld'

01 april 2019 Banken.nl 4 min. leestijd

Volgens een derde van de werkende Nederlanders overtreden financiële bedrijven de wet vaker dan bedrijven of organisaties uit andere sectoren. Meer dan de helft (52,8%) is zelfs van mening dat mensen in de financiële sector wetsovertredingen goed verborgen kunnen houden. Een mogelijke reden die genoemd wordt is de felle concurrentie in de financiële sector. Deze conclusies komen naar voren uit onderzoek van financieel detacheerder FBD.

Economisch gaat het allemaal behoorlijk voor de wind in de financiële sector, maar kijkend naar de uitkomsten van het onderzoek van FBD valt er imago-technisch nog veel terrein te winnen. Financieel professionals worden door niet-financiële werkende Nederlanders namelijk niet erg hoog ingeschat als het gaat om prudent handelen. Maar liefst een derde van de werkende Nederlanders gelooft dat de wet in de financiële sector vaker wordt overtreden dan in niet-financiële sectoren het geval is. Bijna een derde (31,1%) denkt dat dit komt door de felle concurrentie en de druk op economische prestaties.

Hogere kosten op langere termijn

“Concurrentie mag echter nooit een reden zijn om niet te voldoen aan wet- en regelgeving“, zegt Henk Kelder, algemeen directeur van FBD. “Sinds de crisis is er steeds meer aandacht voor wet- en regelgeving en het toezicht hierop binnen de financiële sector. Als bedrijven hier geen budgetten voor vrij maken, leidt dit onherroepelijk tot nóg hogere kosten op de lange termijn. Kijk maar naar de boetes en schikkingen binnen de bankensector van de laatste tijd: die lopen op tot honderden miljoenen euro’s. Met name kleine financiële instellingen die hier niet op tijd mee aan de slag zijn gegaan lopen het risico dat zo’n schikking het einde van het bedrijf betekent.”

Ik denk dat de wet in de financiële sector vaker wordt overtreden dan in andere sectoren

De onderzoekers van Panelwizard geven aan dat felle concurrentie in de perceptie niet de enige reden (31,1%)  is voor het nemen van loopjes met wet- en regelgeving. Meer dan de helft (54,2%) denkt namelijk dat een grote hang naar winst ervoor zorgt dat financiële bedrijven wetten en regels onvoldoende naleven. Natuurlijk zou je kunnen zeggen dat die twee verschijnselen met elkaar samenhangen. Immers, in een markt met weinig concurrentie is het doorgaans makkelijker winst maken en is de neiging om binnen de lijntjes te kleuren wellicht groter, kartelvorming daargelaten.

Banken worstelen met witwassen

Recent onderzoek van het CBS wees op een toenemend vertrouwen in de bankensector, voor het derde jaar op rij. Aanhoudende berichtgeving over banken die hun anti-witwasprocessen onvoldoende op orde hebben dan wel witwassen in de praktijk gefaciliteerd hebben, zullen dat broze vertrouwen weinig goeds doen. De megaschikking tussen ING en het OM is bekend. Rabobank kreeg onlangs een kleine boete voor tekortkomingen in ‘customer due diligence’, iets waar Triodos Bank van DNB een waarschuwing voor kreeg.

“Door de verschillende witwasschandalen heeft de financiële sector opnieuw een behoorlijke deuk opgelopen. Om het vertrouwen van het publiek niet verder te beschamen zouden financiële instellingen nog duidelijker moeten maken wat ze allemaal al doen aan compliance,” aldus Kelder. “Er gebeurt gelukkig al veel, maar het moet en kan nog veel beter.”