Joost van Dun van ING over transitie naar circulaire economie

21 januari 2019 Banken.nl 4 min. leestijd

Hoe ziet de transitie naar circulariteit er de komende jaren uit? En wat kunnen banken betekenen voor circulaire bedrijven in Nederland? Joost van Dun, Circular Economy Lead bij ING: “Goede ondersteuning van circulaire economische activiteiten vraagt ook om nieuwe inrichting van regelgeving en economische en juridische infrastructuur.”

Joost van Dun: "Mijn werk op het gebied van circulariteit is tweeledig. Samen met een collega ben ik verantwoordelijk voor ons ‘Orange Circle’-programma. Daarmee zorgen we voor kennisopbouw over de circulaire economie binnen de organisatie en voor toepassing ervan binnen onze activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van financieringen, innovatie en onderzoek maar ook hoe wij circulariteit kunnen toepassen in onze eigen bedrijfsvoering. Daarnaast werken we samen met onze klanten aan circulariteit. We ondersteunen multinationals en grootbedrijven. Maar ook kleinere organisaties met financiële oplossingen in hun transitie van lineair naar circulair."

Joost van Dun van ING over transitie naar circulaire economie

Definitie 'circulair'

Van Dun ziet een aantal grote ontwikkelingen in circulariteit in financiële dienstverlening: "Als eerste zien we dat momenteel veel nieuwe circulaire ondernemingen worden opgestart die financiering nodig hebben. Daarnaast zijn veel bestaande bedrijven in een transitie van een lineair naar een circulair model. Voor beide gevallen geldt dat er nog veel vraagstukken zijn op het gebied van financiering die om innovatieve oplossingen vragen. Een belangrijke, algemene vraag is bijvoorbeeld hoe we ‘circulariteit’ en ‘circulaire financiering’ definiëren; dat is verre van vanzelfsprekend. Daarom stelden we onder andere samen met ABN AMRO en de Rabobank de Circular Economy Finance Guidelines op. Daarmee hebben we een internationale voortrekkersrol opgepakt om een gemeenschappelijk kader te creëren van wat we als circulaire activiteiten kunnen definiëren.”

Impact kredietverlening

Op de vraag hoe circulariteit zich verhoudt tot andere duurzaamheidsdoelstellingen, antwoord Van Dun: “Duurzaamheid is voor ons een belangrijk onderwerp. We zijn ook al sinds lange tijd bezig om duurzaamheid te integreren in de wijze waarop we bedrijven financieren. We weten dat we op het gebied van duurzaamheid onze grootste impact kunnen creëren in onze kredietverlening. We willen bijvoorbeeld de impact van onze kredietverlening op het klimaat begrijpen, om zo onze activiteiten goed te kunnen sturen. In september kondigden we aan dat we onze kredietportefeuille met een waarde van 600 miljard euro zullen gaan sturen in lijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs om ruim onder de 2 graden opwarming te blijven. We kunnen dit doen door middel van de Terra-aanpak: een innovatieve, nauwkeurige manier om onze portfolio te meten.”

"Circulariteit is een integraal onderdeel van duurzaamheid binnen onze bedrijfsstrategie. We zien circulaire economie ook als een middel om duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Bijvoorbeeld: een van de circulaire business modellen is het bevorderen van deelgebruik van assets (sharing economy). Uiteindelijk kan dit leiden tot een lagere productie van deze assets en daarmee een lagere CO2- uitstoot.’"

Waarde in de loop houden

Welke ontwikkelingen in circulariteit zou Van Dun daarnaast nog graag zien? "Veel individuele bedrijven en overheidsorganisaties zijn nu bezig met de transitie naar circulariteit. Echter, de economische en juridische infrastructuur is nog niet volledig ingericht op de circulaire economie. Denk bijvoorbeeld aan de waardeontwikkeling van producten. In de huidige economie schrijven we producten in een bepaalde periode af. In de circulaire wereld proberen we (onderdelen van) producten zo lang mogelijk in omloop te houden. Dit heeft ook implicaties voor de regels rondom waardering en afschrijving. We zullen deze regelgeving en infrastructuur opnieuw moeten gaan inrichten om circulaire economische activiteiten goed te kunnen ondersteunen."

Dit artikel is eerder verschenen op Bank|Wereld Online, het online magazine van de Nederlandse Vereniging van Banken.