ABN AMRO, ING en Rabobank vereenvoudigen beoordeling circulaire initiatieven

04 juli 2018 Banken.nl 4 min. leestijd

Met de introductie van een nieuwe financieringsrichtlijn voor bedrijven die bijdragen aan de circulaire economie willen ABN AMRO, ING en Rabobank bijdragen aan meer duidelijkheid en meer transparantie. Met een eenduidig raamwerk voor financiering kunnen zij en andere kredietverstrekkers de circulariteit van ondernemingen beter toetsen en zodoende een bijdrage leveren aan verdere circularisering.

Hier en daar verschijnen al de eerste circulaire gebouwen en ontplooien zich veelbelovende initiatieven. Circulariteit moet een prominente rol gaan spelen in de energietransitie waar de wereld voor staat. Evenals bij niet-circulaire projecten het geval is, hebben bedrijven en organisaties kapitaal nodig om te investeren. Voor banken en andere kredietverstrekkers is het echter niet altijd even duidelijk of een project wel of niet of slechts gedeeltelijk circulair is en zodoende in aanmerking komt voor krediet. Er is behoefte aan richtlijnen voor het identificeren, selecteren en financieren van initiatieven die zijn gebaseerd op nieuwe circulaire bedrijfsmodellen. Die richtlijn wordt realiteit door de inspanningen van de drie grote Nederlandse banken ABN AMRO, ING en Rabobank.

Internationale werkgroep

De drie banken zijn onderdeel van de FinanCE Working Group. De werkgroep - opgericht in 2014 - bestaat uit een verzameling van internationale financiële instellingen die zich allemaal inzetten voor de circulaire economie. Door de nieuwe richtlijn kunnen kredietverstrekkers de plannen van circulaire projecten beter beoordelen en de juiste vorm van financiering daarbij bieden. Bij aanvragen voor circulaire plannen wordt met speciale aandacht gekeken naar de mate van hergebruik van grondstoffen en de restwaarde van een product aan het einde van een levenscyclus. De richtlijn is volgens de drie banken een voorbeeld en liefst ook een voorbode van een uniforme visie en werkwijze op internationaal niveau.

ABN AMRO, ING en Rabobank vereenvoudigen beoordeling circulaire initiatieven

Namens de FinanCE Working Group hebben de drie banken de financieringsrichtlijnen aangeboden aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. Die erkent het belang van dergelijke richtlijnen: “Dit is een hele mooie stap vooruit en het is goed nieuws dat de drie grootbanken deze handschoen oppakken. Ik ga er vanuit dat meer financiële instellingen dit lovenswaardige initiatief concreet handen en voeten gaan geven. De economie van de toekomst - de circulaire economie - verdient namelijk meer, snelle en adequate financiering”, aldus de staatssecretaris.

Reacties banken

"Wij hebben ons als doel gesteld om voorop te lopen in een meer circulaire economie. Wij zijn ervan overtuigd dat we een wezenlijk verschil kunnen en zullen maken. Door op deze manier met ING en Rabobank financieringsrichtlijnen te introduceren, faciliteren we de pioniers die de circulaire economie vormgeven. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat circulair de nieuwe norm wordt”, voegt Fred Bos, Senior Managing Director Commercial Banking Clients van ABN AMRO hieraan toe.

Annemein Kolk, Directeur Grootzakelijk bij ING Nederland: “ING beschouwt de ontwikkeling van de circulaire economie als speerpunt. In de financiële sector ontbreekt echter nu nog een gemeenschappelijke richtlijn voor circulaire financiering. De CE Financing Guidelines geven een duidelijk startpunt voor wat wij in de sector als circulair initiatief kunnen beschouwen. Wij hopen met deze richtlijnen de stap naar financiering voor financiële instellingen wereldwijd te verkleinen.”

“Rabobank ondersteunt, stimuleert en draagt internationaal actief bij aan de Sustainable Development Goals en het Klimaatakkoord van Parijs. De transitie naar een circulaire economie biedt hierbij belangrijke kansen voor bedrijven en dus ook voor financiers”, zegt Alain Cracau, Director Sustainable Business Development, Rabobank. “Daarom is het nu zo belangrijk om op internationaal niveau samen te werken aan een eenduidige visie hoe financiers een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de circulaire economie.”